Vanligvis er det de ansatte ved Feiring skole som deler ut vitnemål til sine elever, men 3.september mottok lærere og assistenter selv vitnemål for sin innsats på skolebenken de to siste årene. Alle skolens ansatte har gjennomført et toåring studium i yrkespedagogisk utviklingsarbeid, hvor de ansatte blant annet har fordypet seg i et tema med utgangspunkt i sin egen hverdag på skolen.

-Det har vært en fantastisk fin prosess å med på, forteller rektor Vibeke Melby, som selv også har vært på skolebenken. Det er svært spesielt at alle ansatte ved en skole, fra rektor og lærere til kontorpersonale og SFO-assistenter, har en felles læringsopplevelse med samme pensum. Resultatet er at de ansatte nå i større grad nå er samkjørt på læring og undervisning og «snakker samme språk» i skolehverdagen. Første del av studiet var felles undervisning med felles pensum, mens andre del var fordypning i et selvvalg tema. Temaene spenner fra elevbedrifter og matematikkundervisning, til nærmiljøpedagogikk, kommunikasjon hjem-skole og undervisning for elever med lærevansker. – Vi har studert for å bli bedre på det vi driver med. Dette er en selvutviklingsprosess, men til sjuende og sist gjør vi jo dette for at ungene skal få bedre undervisning og en bedre skolehverdag, sier assisterende rektor Hanne Jevnaker. -De voksne må også lære og utvikle seg. Det holder ikke å «snu bunken», sier hun.

– Skolehverdagen for de ansatte handler ofte om å få oppgaver og prosjekter pålagt ovenifra, forteller Vibeke Melby, og legger til: – Dette er selvsagt nødvendig for å skape en felles plattform hos skolene i kommunen, men det er noe befriende over prosjekter som er forankra hos den enkelte. Det gjør noe med motivasjonen å få definere problemstillingene selv.

Til sammen har de 13 ansatte sanket 450 studiepoeng. Verdien av et studiepoeng regnet i hard valuta anslås til 1000 kroner. Med andre ord har Høgskolen i Akershus investert nærmere en halv million kroner i de ansatte ved Feiring skole – Vi er overveldet over denne gavepakken, forteller Vibeke Melby, som lover at studiene skal komme elevene til gode.

Åshild S.Flatmo, Elsa Bjørnstad og Ivar Langgård har forsket på hvordan man kan bedre kommunikasjonen med de foresatte ved SFO. Her legger de fram resultatene under en presentasjon ved Feiring skole.
Elin Langgård mottar vitnemål for bestått prosjekt - «Hvordan gjøre karakteroppgjøret smidigere ved avslutning av 2. termin?»
vitnemal_ansatte
En blid gjeng ansatte ved Feiring skole kan vifte med vitnemål som bevis på at de har bestått eksamen ved Høgskolen i Akershus.