Feiring motorklubb starter opp med treninger mandager kl 17:30 – 19:30. Etter hvert vil det også bli noen lørdagstreninger, dette kommer det mer informasjon om seinere. Motorklubben er et tilbud til barn fra 5 år og oppover.

– Velkommen til nye medlemmer og til de som har fulgt oss en stund, sier Heidi Aasen, sekretær og en av initiativtagerne til Feiring Motorklubb.

Visste du at Feiring motorklubb har egen treningsbane? Et område nord for skolen er nå ryddet og klargjort for trening.

Til deg som har utstyr selv

Da kan du forsikre deg om at kjøretøyet ditt er godkjent av Norges Motorsportforbund

Minimumskrav til utstyr:

1. Hjelm (pass på at den sitter godt og er av god kvalitet) Alpinhjelm som er CE-merket kan benyttes for de som er under 9 år.

2. Støvler (må gå godt over anklene og være av stivt materiale, som f.eks skinn eller lignende)

3. Hansker (kjørehansker anbefales, men arbeidshansker kan godtas den første tiden)

Du trenger lisens for å kjøre. Feiring Motorklubb har endagslisenser (180 kr) og rekrutteringslisenser som varer ut året (350 kr)

Til deg som ikke har utstyr, men som vil prøve

Feiring Motorklubb har en trialsykkel for barn ca 5-10 år. Denne kan du leie for kr 50,- (inkl.ryggskinne og hjelm). Trialsykkelen er super trening for balanse og motorikk. Du må løse lisens for å kjøre trial. Enten endags (180 kr) eller rekrutteringslisens ut året (350 kr).

Det jobbes med å få midler til å kjøpe en større trialsykkel og en ATV til utleie i klubben.