I sommer runda vi 900 innbyggere i Feiring, men det er plass til enda flere! Hvis du velger Feiring som ditt nye bosted, vil vi at du skal bli godt tatt i mot. Feiringregjeringa prøver å legge til rette for at nyinnflyttere skal føle seg velkommen og ivaretatt, blant annet med husbesøk og tilbud om «fadder». I disse dager reiser en representant fra Feiringregjeringa rundt til husstander med nyinnflyttere, for å hilse på og ønske velkommen. De nye innbyggerne får ei velkomstbrosjyre, «Velkommen til Feiring», med litt informasjon om bygda og om Feiringregjeringa. I tillegg kan kan man tegne seg til den såkalte fadderordningen.

– Ordningen går ut på at vi kobler nyinnflytterne med noen som allerede er etablert i bygda med det formål å skape gode relasjoner og hjelpe til med praktiske spørsmål, forteller fungerende PR-minister Rannveig Finsen. Kanskje trenger du å vite hvor du kan få tak i en lokal rørlegger eller en barnevakt, eller hvordan man finner veien til Jernverket eller andre turmål? En kopp kaffe sammen med en person eller en familie som har bodd her en stund kan gjøre oppstarten enklere og hyggeligere.

Feiringregjeringa har også arrangert to nyinnflyttersamlinger, en i 2006 og en i 2011. Les om innflyttersamlingen her!

Er du ny i bygda og ønsker en fadder? Ta kontakt med oss på e-post pr-minister@feiring.info, eller på telefon til PR-minister Rannveig Finsen 97522315.

Jan og Kristin Egeland Ramsøy sammen med tvillingene Hauk og Falk på tre år stortrives i Feiring. Her sammen med tidligere PR-minister Ole Johan Aasen (t.v). (Foto: Harald Eigum, Eidsvoll Ullensaker Blad)

 

Lise Jevne og Francisco Barbosa med sin fadder, Torunn Ekornholmen