Feiring.info – nå også med «egen» korrespondent i Washington! Svein Melby er vokst opp i Feiring og er et kjent fjes i norsk media i forbindelse med dekningen av det amerikanske presidentvalget. I september holdt han en presentasjon på Fløygir og nå rapporterer han direkte til feiring.info om det amerikanske presidentvalget!

-Skulle det være ting som dere lurer på om valget eller amerikansk samfunnsdebatt er det bare å sende meg en epost, sier Svein, som hilser til Feiringfolket og rapporterer om 23-24 grader i Washington.

Følg Svein Melby på twitter: @svmelb

E-post: svein.melby@ifs.mil.no

sveinmelby_slide

Washington, 19.10.2012

Vi går inn i valgkampens siste to uker og her i USA har temperaturen i debatten, og spenningen om utfallet, steget betraktelig i det siste. Utover i september så det ut til at president Obama gikk mot et rimelig sikkert gjenvalg. Han hadde en viss ledelse på de nasjonale meningsmålingene, og han hadde en betryggende ledelse i de fleste av vippestatene som til slutt avgjør det hele. Som vi så på Fløygir-møtet er de fleste av statene enten klart demokratiske eller klart republikanske, mens 12-13 stater kan gå begge veier. Og det er her kandidatene setter inn nesten alle sine ressurser, ikke minst nå i avslutningen.

Vel, Obama så ut til å ville vinne valget helt frem til den første debatten mellom han og Romney som ble holdt i Denver 3. oktober. I stor grad hadde presidenten gjennom sommeren og tidlig høst satset sterkt på å fremstille Romney som et uakseptabelt alternativ fordi han var for konservativ og ganske spesielt fordi han var en Wall Street-leder uten føling med vanlige folks hverdagsproblemer. Denne strategien syntes å lykkes ikke minst fordi Romney selv bidro til å forsterke et slikt inntrykk. I Denver-debatten, som ble sett av nærmere 70 millioner, gjorde Obama en dårlig figur, uinspirert og alt for professaktig. Romney derimot fremsto som en positiv og engasjert politiker, helt ulik den versjonen av han som Obama hadde forsøkt å banke fast hos velgerne. I tillegg beveget Romney seg mot sentrum politisk og målbar et budskap som i amerikansk sammenheng var alt annet en radikal høyrepolitikk. Dermed benyttet Romney denne debatten til langt på vei å slå i hjel det bildet som var skapt av han, og han etablerte seg som et farbart alternativ i manges øyne.

I tiden etter har Romney tatt sterkt innpå Obama, og selv om Obama gjorde en god figur i den andre debatten, er Romney nå et par prosent foran på de nasjonale meningsmålingene. Det har også jevnet seg helt ut i de aller fleste vippestatene. Obama ligger litt foran i viktige stater som Ohio og Iowa, mens Romney har taket på Florida, North Carolina og Virginia. I skrivende stund er det ikke mulig med sikkerhet å si hvordan dette ender. Det er ny debatt om utenrikspolitikken på mandag (22.10), men det skal mye til om den endrer veldig mye på styrkeforholdet.

Begge kampanjene retter nå mot slutten veldig mye fokus mot en gruppe uavhengige kvinnelige velgere. Romney staser på at disse er like mye opptatt av økonomi som andre, mens Obama kjører sterkt på sosiale saker som helse og familieplanlegging. Obama er avhengig av å vinne et klart flertall av kvinnelige velgere, fordi republikanerne alltid vinner blant menn. Lykkes Romney å jevne ut Obamas kvinneflertall vinner han trolig valget. Og omvendt sikrer Obama seg gjenvalg hvis han opprettholder marginen fra 2008. I det hele tatt sliter Obama nå fordi han ikke synes å ha nye ideer for hvordan man skal løse USAs økonomiske problemer. Og blir det dominerende fokus på økonomi i tiden frem til valget kan vi stå foran et maktskifte i Washington. Men folk begynner igjen å fatte et visst mot mht den økonomiske utviklingen, og det kommer trolig Obama til gode. Skulle det bli et svært jevnt valg, slik de fleste mener, kan Obama også dra det hele i land fordi han trolig har en bedre utbygd organisasjon enn Romney når det gjelder å få sine velgere til urnene 6. november.

Vel det var noen betraktninger om hvordan ting ser ut 18 dager før valget. Uhyre jevnt og spennende, og fortsatt er det mer enn nok tid igjen til at det kan skje ting som endrer det hele. Jeg kommer tilbake med en oppdatering når vi nærmer oss valget.