Feiringtinget er Feiringregjeringas årsmøte og arrangeres hver første søndag i november hvert år. Årets Feiringting avholdes søndag 4.november kl 19.00 på Fløygir. På Feiringtinget informerer Feiringregjeringa om hva de har gjort i året som er gått, og hva som er planene framover. Det velges også nye ministre og arbeidsgrupper under de ulike departementene. Valgkomiteen er i ferd med å sluttføre sitt arbeid, og vi vil gå til valg på både ny Feiringminister, næringsminister, oppvekstminister og pr-minister. – En del av de mer erfarne medlemmene fortsetter, men det blir også noe nytt mannskap i alle departementene, forteller leder av valgkomiteen Ragnar Flesvik. Vil du gjøre en jobb for Feiringregjeringa? Det er fortsatt mulig å melde seg, og det er lov å komme med benkeforslag under Feiringtinget.

Det er blitt en fin tradisjon å gjøre litt stas på bygdas nyfødte innbyggere, og i år er 10 babyer med foreldre invitert til «smekke-seremonien». – Vi følger nøye med på fødselstallene og antall innflyttere i bygda, forteller Feiringminister Leif Melby. Det trengs mange nye feringer for å øke folketallet, og i år passerte Feiring en milepæl ved å runde 900 innbyggere. – Det er bare å ta fatt på neste etappe som leder oss fram til neste milepæl som er 1000 innbyggere, sier Leif.

Det blir underholdning og bevertning. Vi ønsker alle velkommen til Feiringtinget 2012!

Dagsorden og kort årsrapport finner du nedenfor.

Alle som har satt en ny Feiringboer til verden i løpet av siste år inviteres til Feiringtinget. Theodor Hagen på pappa Ole Martin Hagens arm under Feiringtinget i 2009.

Dagsorden

1. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokoll.

2. Årsberetning fra departementene

3. Tilstandsrapport fra Feiringministeren

4. Godkjenning av vedtekter for Feiringregjeringa

5. Rapport om nettsida www.feiring.info

6. Regnskap

7. Drift og regnskap for Fløygir

8. Handlingsplan 2013

9. Valg

Det blir også presentasjon av nyfødte innbyggere, underholdning og bevertning.

 

Kort årsrapport

Feiringrådet har i løpet av året hatt ca 100 saker til drøfting. Her er noen av sakene:

– støtte krav om togstasjon på Langset

– krav om at Eidsvoll kommune arbeider for å få inn midler til tunnel i Byrudberga på fylkets langtidsplan

– krav om at Eidsvoll kommune fremmer behovet for trafikksikring gjennom Feiring

– gaveaksjon for Fløygir

– fremmet ideen «Prøvebo i lavenergihus» overfor Eidsvoll kommune og Akershus Fylkeskommune

– laget spørrebok om Feiring

– møtt Nordisk Film som aktuell bygd for tv-serie

– inngått ny strømavtale og ny forsikringsavtale for Fløygir

– tilrettelagt for dannelse av en båtforening med båthavn

– registrert Feiringregjeringa i Brønnøysundregisteret

– levert prosjektbeskrivelse om Matematikkens Hus på gamle kommunelokalet

– sendt Eidsvoll kommune og de politiske partiene brev om mulig bruk av Feiring aldershjem i eldreomsorgen

– oppfordret Eidsvoll kommune til å markedsføre tomter i Holhagan

– kjøpt projektor og lerret til Fløygir for minnegaven etter Håkon Bjørnstad

– henvendt oss til Statens Vegvesen for å få opp Feiringskilt på Minnesund

– produsert og laget Feiringkalender

– innhentet tilbud fra tre firmaer for trykking av spørrebok og kalender

– søkt Eidsvoll kommune om årlig støtte til drift av Fløygir

– søkt Eidsvoll kommune om vedlikeholdsmidler til forsamlingslokale

Arrangementer

Akedag ved Nordgardsgrinda

Midtsommerfesten Moro ved Mjøsa

Folkevandring langs Høgdevegen til Trøllkjerka. Møte mellom ordførerne i Eidsvoll og Hurdal

Påskefest

– Medarrangør for Påskeeggerøre

Mimrefest/dansefest i september

– Feiring Internasjonale Matfestival

Temakveld/politisk kafé – Sonja Sjølie

Temakveld/politisk kafé – Svein Melby