Svein Melby er ekspertkommentator for TV2  i forbindelse med det amerikanske presidentvalget og skriver også noen betraktninger om valget til folket i gamlebygda via feiring.info. Svein har kommet seg helskinnet gjennom Sandys herjinger, og mener vi går mot et svært spennende presidentvalg. Her er siste rapport fra Svein Melby før det braker løs på tirsdag.

sveinmelby_slide

Her kan du lese Sveins første valgrapport

Her kan du lese om Sveins foredrag på Fløygir

To dager før valget

Ut fra meningsmålingene vinner Obama presidentvalget på tirsdag. Det er svært jevnt på de nasjonale målingene, men presidenten har et knapt men stabilt overtak i de fleste av vippestatene som jo til syvende og sist avgjør dette. Trolig vil det igjen være delstaten Ohio som tipper valget i Obamas favør. For uten seier her er veien til Det hvite hus ytterst vanskelig for Mitt Romney. Og det er jo 270 stemmer i valgmannskollegiet som er nøkkeltallet i amerikanske presidentvalg.

Men det er viktig å understreke at Obama ligger under 50% på nesten alle målinger, og det er ikke noe trygt sted å befinne seg for en amerikansk politiker som søker gjenvalg. For det er en tommelfingerregel som tilsier at det er utfordreren som får de fleste av stemmene til ubestemte velgere på valgdagen. Så for å være sikker burde Obama ha vært over 50% både nasjonalt og i vippestatene. Derfor er det fortsatt en mulighet for at vi kan få et presidentskifte. Og ikke minst kan vi få et uhyre jevnt valg der det endelige resultatet ikke blir klart før langt ut på onsdagen. Ja vi skal ikke se bort fra at det må telles på nytt i enkelte stater før det er klart hvem som vant. Og i verste fall havner dette telleoppgjøret i rettsapparatet, og da kan det virkelig ta lang tid.

For de som skal følge med i valgdekningen tirsdag natt/onsdag morgen skal man ha et spesielt blikk rettet mot følgende stater, listet etter hvor tidlig valglokalene stenger: New Hampshire, Virginia, Florida, Ohio, Wisconsin, Pennsylvania, North Carolina, Iowa, Minnesota, Colorado og Nevada. Romney er helt avhengig av seier i de tre sørstatene, Florida, North Carolina, Virginia. Så viss Obama vinner en av disse er løpet høyst sannsynlig kjørt.

Men selv om mye peker i retning gjenvalg er det fortsatt en del usikkerhetsmomenter ute og går. Derfor blir dette et spennende valg, og presidenten kan neppe regne med slike seiersmarginer som han fikk i 2008.

Helt til slutt: For oss som var i Washington-området ble ikke orkanen Sandy noen stor sak. Det regnet og blåste, men den vinden vi hadde på Leirsund sist julehelg var langt verre enn dette. Men som dere sikkert vet har orkanen forårsaket enorme flomskader i New York/New Jersey hvor folk i store kystområder nå mangler både hus, mat og drivstoff, og katastrofeberedskapen var alt annen enn god.

Washington, 4. november 2012

Svein Melby