Elever fra mellomtrinnet ved Feiring skole åpnet Feiringtinget 2012, det åttende i rekka, med «Blime»-dansen kjent fra NRK Super. I salen satt i overkant av 90 frammøtte, deriblant mange babyer og deres foreldre og søsken. De var kommet til «tings» for å motta sin velkomst som nye borgere i Feiring.

Feiringminister Leif Melby ønsket velkommen til Feiringtinget, som er Feiringregjeringas årsmøte. Fungerende PR-minister Rannveig Finsen ble valgt til møteleder.

Velkomsthilsen til Feirings nyfødte innbyggere

Første post på programmet var introduksjon av bygdas nyfødte innbyggere. I alt 11 unger er født siden forrige Feiringting, og alle fikk sitt bilde og navn vist på lerretet før de ble kalt opp for å motta sin velkomsthilsen fra Feiringregjeringa.

Årets «nykommere» er:

Erik Sandvik, Selmine Saksberg, Eline Tonning, Martin Sjuve, Thea Stenberg, Hanna Stenberg Sjuve, Maria Gorska Skaalerud, Milena Gorska Gomez, Liv Anita Berger Askeland, Emma Røset og Amalie Hagerup Grønlien.

11 babyer ble presentert under årets Feiringting. Foto: Hege Høst/EUB
Feiringtinget2012
I påvente av Feiring-smekkene fikk babyene et minidiplom en kortbok som velkomstgave fra Feiringregjeringa.

Årsberetninger

Ministrene leste deretter opp sine årsberetninger, og kunne fortelle om et aktivt tilbakelagt år. Det har vært arrangert midtsommerfest, dansefester, visekveld, politiske temamøter, akedag og barnekunstutstilling. Det er jobbet med båtforening, trafikksikkerhet, kratthugst, Feiringkalender, spørrebok om Feiring, samt påvirkningsarbeid i forhold til aldershjemmet og skolen – lista er lang. Likevel påpeker Feiringminister Leif Melby at driften av Fløygir med tilhørende innsamlingsaksjon har krevd mye av regjeringas arbeidskraft og ressurser, på bekostning av andre saker.

Lisa Brodshaug i PR-departementet redegjorde for nettsida, og kunne fortelle om en økning i antall besøkende siste året. I juni 2012 hadde vi 5586 treff på nettsida, og nærmere 1700 unike brukere. Vi har 345 «følgere» på Facebook, og dette betyr at vi når vidt og bredt ut med informasjonen om bygda.

Regnskap og drift av Fløygir

Finansminister Per-Otto Flesviks gjennomgang av regjeringas og Fløygirs regnskap viser at det har vært et aktivt år for Fløygir. «Folkeaksjonen» innbrakte nesten 95 000 kroner, i tillegg til at vi har fått noe driftstilskudd fra Eidsvoll kommune. Teateroppsetningen Påskeeggerøre, fester og andre aktiviteter på huset har også innbrakt penger som går direkte inn i vedlikeholds-og driftskassa til huset. 250 000 kroner står nå på Fløygirs konto, klart til å brukes til prekære vedlikeholdsoppgaver. Driftsleder ved Fløygir, Tore Bjørnstad, redegjorde for planene, og fortalte at inngangsdør og gangen/garderoben nå er første prioritet. Han fortalte også at vi har fått beboere i leiligheten, og at leietager Oscar Gomez vil gjøre noe av oppussingsjobben, og ellers også fungere som vaktmester på Fløygir. Dette ble mottatt med applaus fra salen!

9.trinn ved Feiring skole hadde ansvaret for kafeen og solgte kaffe og kaker i pausa. Da var det også salg av den rykende ferske «Veit du hva»? – ei spørrebok med 777 spørsmål fra Feiring.

Feiringregjeringa i Brønnøysundregistrene

Leif Melby redegjorde for innmeldingen av Feiringregjeringa i Brønnøysundregistrene, og ba om Feiringtingets tilslutning til de foreslåtte vedtektene for Feiringregjeringa. Registrering i Brønnøysundregistrene skal gjøre det enklere å søke tilskudd om støtte fra ulike instanser.

Valg

Leder for valgkomiteen, Ragnar Flesvik, åpnet sin avdeling ved å fortelle om at valgkomiteen ikke har lykkes med å finne en ny kandidat til Feiringminister. Feiringminister Melby orienterte om at det derfor vil bli avholdt et ekstraordinært Feiringting søndag 9.desember. Ragnar fortalte at de som er kontaktet er positive til prosjektet, men det virker som at vervet som øverste minister oppleves krevende for mange. Valgkomiteen vil derfor få utvidet mandat til å tenke konstruktivt i forhold til styringsstrukturen i Feiringregjeringa og tok med seg flere anbefalinger fra salen. Finansminister Per-Otto Flesvik vil fungere som konstituert Feiringminister fram mot det ekstraordinære årsmøtet.

Valgkomiteen har ellers besatt alle ministerposter og arbeidsgrupper. Nye ministre inn i regjeringa er: Kjetil Blinge (PR), Eirin Skaalerud Leontin (Oppvekst) og Lars Skånsar (Næring). Kulturminister Anne-Lena Ekström og finansminister Per-Otto Flesvik fortsetter.

Etter årsmøtets slutt ble det holdt en liten orientering og diskusjon angående situasjonen for aldershjemmet.

Feiringtinget2012
Feiringminister Leif Melby redegjør for tingenes tilstand i bygda.
Feiringtinget2012
Tre ministre takket av under årets Feiringting. F.v Oppvekstminister Raymond Skaalerud, næringsminister Irene Engjom og Feiringminister Leif Melby.
Feiringtinget2012
Nyvalgte ministre bretter opp ermene: PR-minister Ketil Blinge og oppvekstminister Eirin Skaalerud Leontin gleder seg til å ta fatt på viktige oppgaver.
Feiringtinget2012
Konstituert Feiringminister Per-Otto Flesvik og avgått Feiringminister Leif Melby

Her kan du lese referat fra Feiringtinget 2012:

Feiringtinget 2012-referat (pdf)

Eidsvoll Ullensaker Blad 5.11.12: – Nå går vi for 1000!