Rådmannen i Eidsvoll kommune har foreslått å legge ned Feiring skole for å spare penger på neste års kommunebudsjett. FAU ved Feiring skole reagerer sterkt på forslaget. -Begrunnelsen er at skolen er for dyr i drift, men beregningene som ligger til grunn for forslaget holder ikke mål, sier Ulrikke de Vibe, leder for FAU ved Feiring skole.
Hun peker blant annet på at skolen bokføres med store utgifter pga vedlikehold og utgifter til lærerlønninger. – Feiring skole har høye driftskostnader blant annet på grunn av et stort vedlikeholdsetterslep. I tillegg er de aller fleste tilsatte ved skolen faglærte, og dette medfører naturlig nok høyere lønnskostnader. Om skolen legges ned, skal disse lærerne tilbys jobb ved andre skoler, og det vil dermed ikke være snakk om noen innsparing, mener Ulrikke, og undrer seg over at skolen nå «straffes» for å ha satset på etterutdanning og rekruttering av høyt utdannede lærere.
Hun synes det er merkelig at skoler foreslås nedlagt i en vekstkommune som Eidsvoll og i ei bygd som kan vise til en befolkningsvekst på over 3 %. – Tilflyttingen de siste tre årene viser at folk ønsker å bo i Feiring, men det er ingen selvfølge i framtida hvis vi ikke kan tilby en skole, mener hun.
Eidsvoll Ullensaker Blad skrev om saken lørdag 10.november: Frykter seks mil rasfarlig skoleveg
Budsjettet skal behandles i formannskapet 27.november og opp i kommunestyret 11.desember.
– Alle partiene bortsett fra Venstre gikk til valg på at Feiring skole skal bestå, sier Ulrikke de Vibe. – Nå får vi se om de folkevalgte holder det de lovet i valgkampen.
Leder i FAU ved Feiring skole, Ulrikke de Vibe, er ikke imponert over rådmannens regnestykke og langtidsplanlegging.