Gjennom gaveaksjonen for Fløygir i vår fikk vi inn nærmere 95 000 kroner som skal brukes på oppussing av Fløygir. Dette arbeidet er nå i gang, og som driftsleder Tore Bjørnstad informerte om på Feiringtinget, er det gangen og garderoben som er første prioritet. Her blir taket malt, nytt gulvbelegg legges, garderoben blir bygget om og det blir ny belysning. Snart kommer også ny inngangsdør på plass sånn at vi kan holde snø og vind utendørs i vinter.

I tillegg til dette er det montert ny oppvaskmaskin på kjøkkenet.

oppussing_floygir
Oppussinga av gangen og garderobeområdet er i full gang.