Mette Kjelland Limbodal er valgt til ny Feiringminister. Med seg på laget har hun Olav Granberg som vise-Feiringminister.

Dermed har Feiringregjeringa fått sin første kvinnelige Feiringminister siden oppstarten av bygdeutviklingsprosjektet i 2005.

På det ekstraordinære årsmøtet til Feiringregjeringa søndag 9.desember presenterte valgkomiteen sitt forslag til ny ledelse i Feiringregjeringa. Da det ikke lyktes å få en Feiringminister på valg under det ordinære årsmøtet, Feiringtinget, i november, fikk valgkomiteen mandat til å tenke nytt omkring ledelsen av prosjektet. Leder av valgkomiteen, Ragnar Flesvik, presenterte forslaget som gikk ut på å ha en vise-Feiringminister som kan dele vervet sammen med Feiringministeren. Denne strukturen vil forhåpentligvis gjøre det enklere å sitte «på toppen», når arbeidsmengden og ansvaret kan fordeles.

Mette Kjelland Limbodal er 54 år og bosatt i Nord-Feiring, mens Olav Granberg er 64 år og bosatt i midtbygda. De nye Feiringministrene er født og oppvokst i sørbygda i Eidsvoll, men har bodd i Feiring i mange tiår. Begge har vært aktive i kommunepolitikken og har et hjerte for bygda. -Vi ser fram til å samarbeide og gleder oss til året som kommer, sa Kjelland Limbodal.

Valgkomiteen informerte også om at det er tilkommet tre nye medlemmer i arbeidsgruppene. Bård Holtet Aasen har gått inn i PR-departementet, Kurt Skage og Romeo Alfiler i kulturdepartementet.

Avgått Feiringminister Leif Melby fikk overrakt gave og takkeord for innsatsen.

Her er gjengen som skal lede Feiringregjeringa inn i et nytt år. Bak f.v Næringsminister Lars Skånsar, finansminister Per-Otto Flesvik, PR-minister Ketil Blinge og vise-feiringminister Olav Granberg. Foran f.v oppvekstminister Eirin Skålerud Leontin, Feiringminister Mette Kjelland Limbodal og kulturminister Anne Lena Ekström.
Avgått Feiringminister gratulerer ny Feiringminister Mette Kjelland Limbodal og overrekker den grønne ministerpermen.
Leif Melby ble takket av og berømmet for sitt engasjement og uvurdelige innsats for Feiringregjeringa.

Les referat fra ekstraordinært Feiringting her (pdf)

 Feiringting_ekstraordinaert