Kjære sambygdinger!

Vi står igjen foran inngangen til et nytt år. Det har vært stor aktivitet i bygda i året som snart er slutt og jeg vil takke alle som har bidratt ved å arrangere og delta i aktiviteter. Det er gjennom disse aktivitetene vi skaper samhold og fellesskap, noe som gjør at det er godt å bo og leve i Feiring.

En god nyhet er at vi har blitt flere feringer. I løpet av 2012 har innbyggertallet økt fra 887 til ca 920. Feiring har hatt en befolkningsøkning på 3,3 %. Jeg ønsker alle hjertelig velkommen!

På grunn av den store tilveksten i bygda, er det nå få boliger til salgs. For å holde på den positive tilflyttingstrenden ser jeg at vi i året som kommer må jobbe for å øke tilgangen på egnede og ettertraktede tomter i Feiring.

Feiring skole hadde en usikker framtid under budsjettforhandlingene i kommunen i høst, men ble nok en gang «fredet». Bygdefolket viste et stort engasjement, noe som igjen viser at dette gir resultater. Nå må det jobbes for en varig løsning for Feiring skole, så vi kan være sikre på at vi får beholde den flotte skolen vår og slippe å leve med uvissheten og nedleggelsesspøkelset ved hver budsjettforhandling.

Ønske og behovet for omsorgsleiligheter i bygda er stort, og vi må fortsatt jobbe for at dette kan realiseres innen rimelig tid.

Vi har fortsatt noen utfordringer i året som kommer, men jeg synes vi kan gå optimistisk inn i det nye året. Vi har vekst i bygda, elevene på skolen trives, vi har mange lag og foreninger med stor aktivitet. Dette skaper samhold og fellesskap, som er grunnlaget for at vi skal kunne leve et godt liv og kunne få bruke våre ressurser til beste for oss sjøl og det fellesskapet vi er en del av.

Som ny minister går jeg inn i det nye året med iver etter å ta fatt på viktige oppgaver. Vi skal jobbe for at bygda stadig blir et bedre sted for oss som bor her. Slik skaper vi trivsel. Slik sørger vi for at flere vurderer Feiring som sitt noe bosted. Slik kan vi gi innhold til slagordet vårt: Feiring – et bedre sted å bo!

Jeg ønsker alle sambygdinger alt godt i det nye året!

Mette Kjelland Limbodal

Feiringminister Mette Kjelland Limbodal