Fredagens allsang på Feiring skole blir noe utenom det vanlige. Da kommer nemlig aspirantene fra Langset skolekorps for å spille, og valgfag Sal og scene (1.-4.trinn) framfører utdrag fra «Den levende skogen». Alt skjer i gymsalen kl 11.00, og folk fra bygda er mer enn velkommen til å dele en formiddagstime med skoleelevene! Det blir som vanlig åpen bokkafé etterpå, med kaffe, kake og mulighet for boklån.

Elever og folk fra bygda hygger seg på allsang
Besøk den hyggelige bokkafeen på Feiring skole etter allsangen. Kaffe og kake og mulighet for å låne bøker.