Fritidsklubben starter opp igjen! Det er oppvekstdepartementet i Feiringregjeringa som står bak initiativet, med oppstart fredag 25.januar. Da ønskes mellomtrinnet (5.-7.klasse) velkommen til fritidsklubb kl 18-21. Fredag 1.februar kl 19-22 blir det oppstart for ungdomskafé for ungdomstrinnet, og deretter vil fritidsklubben og ungdomsklubben holde hus annenhver fredag. May holder åpen kiosk med pizza, smågodt og brus.

Oppvekstminister Eirin Skålerud Leontin

-Dette er et prøveprosjekt, forteller oppvekstminister Eirin Skålerud Leontin (bildet). -Vi tror det kan være behov for et slikt tilbud til de unge i Feiring, og vet jo at det har fungert tidligere. Vi vil «ta tempen» på interessen i løpet av februar, og vil deretter finne ut om det er grunnlag for å fortsette. Vi vil være avhengig av hjelp fra foreldre og foresatte, og er interessert i å komme i dialog med dem, forteller Eirin. Hun forteller også at de unge selv kan komme med ønsker til hva de ønsker å holde på med på klubben.

Det blir gratis inngang i hele februar.

dugnad_floygir
Ingeborg og Rosemay fant igjen spor etter den gamle fritidsklubben under en ryddedugnad på Fløygir for et par år siden.