Torsdag 24. januar kl. 19.00 blir det igjen Politisk kafé på Fløygir, og denne gangen skal vi se tilbake på 1963; året da Feiring kommune måtte forberede en sammenslåing med Eidsvoll.

I år er det nemlig femti år siden det ble vedtatt at Feiring skulle slås sammen med Eidsvoll, og 1. januar 2014 er det femti år siden Feiring opphørte som egen kommune. Kjell Arne Melby er det eneste gjenlevende medlem fra det siste herredsstyret i Feiring, og det er han som vil gi oss et tilbakeblikk på prosessen som førte fram til kommunesammenslåingen. Hva var bakgrunnen for at Feiring ble slått sammen med Eidsvoll? Hvordan var stemningen i bygda, og hvordan var holdningen i Feiring herredsstyre?

Feiring ble skilt fra Hurdal og ble egen kommune i 1870. Etter 96 år var det altså slutt på Feirings selvstendighet, og bygda ble en del av storkommunen. Kjell Arne Melby har førstehånds kunnskap om begivenhetene i 1963 og 1964, og under Politisk kafé vil han gi oss glimt fra bygdas nære historie.

Det er Kulturdepartementet i Feiringregjeringa som står bak arrangementet. May Limbodal holder åpen kafé.

Inngang kr 50,-

Kjell Arne Melby var medlem av det siste herredstyret i Feiring.