Søndagsskolen er et tilbud til alle barn, og foregår på Feiring bedehus søndager kl. 11-12 (se liste over datoer nedenfor). Søndag 27. januar inviteres besteforeldre spesielt til å ta med seg barnebarn og se hva vi gjør på søndagsskolen. Har du gått på søndagsskolen som barn, vil du oppleve både kjente og nye ting.
Foreldre er selvsagt også velkommen. Vi gleder oss til å se deg!

Søndagsskolen i Feiring, våren 2013


Søndag 10. februar

Søndagsskole på bedehuset

kl. 11.00 – 12.00


Søndag 3. mars

Søndagsskole på bedehuset

kl. 11.00 – 12.00


Søndag 7. april

Søndagsskole på bedehuset

kl. 11.00 – 12.00


Søndag 19. mai

Sommeravslutning i Årneslandet

kl. 11.00 – 13.00

Boller og saft