Det er årsmøtetid. Årsmøtet er det høyeste organ i en frivillig organisasjon, hvor du som medlem kan være med å påvirke organisasjonens drift.

Her er en oversikt over årsmøtene i noen av bygdas mange lag og foreninger. Saker man ønsker behandlet av årsmøtet må være styret i hende to uker før årsmøtets start.

Flere årsmøter som bør inn på denne lista/aktivitetskalenderen? Bruk kontaktskjemaet.

Feiring pensjonistforening

Onsdag 6.februar kl. 18.00, Fløygir

Omar Brodshaug forteller om og viser sin hobby.

 

Feiring motorklubb

Tirsdag 26.februar kl. 18.00

Saker sendes Heidi Aasen heiaasen@hotmail.com

 

Feiring miniatyrskytterlag

Onsdag 20. februar kl. 19.00 på Valhall.

 

Feiring idrettslag

Søndag 24.februar kl.18.00, Fløygir

Saker sendes Geir Aasen geiraasen@rocketmail.com

 

Feiring menighetsråd

Onsdag 13.mars kl 18.00, Bedehuset

Saker sendes Maren Erstad erstad92@hotmail.com