Feiringregjeringa inviterer til hastemøte om Feiringklinikken tirsdag 5.februar kl 19.00 på Fløygir. Bakgrunnen er at LHL utreder muligheten for å bygge et nytt storsykehus på Gardermoen, med den konsekvens at Feiringklinikken vil bli lagt ned. -Feiringregjeringa ønsker å si fra at vi ikke synes dette er greit, sier Feiringminister Mette Kjelland Limbodal.

Feiringklinikken sysselsetter 250 mennesker og er Eidsvoll kommunes nest største arbeidsplass. -Det vil ha store konsekvenser for bygda og kommunen som helhet hvis Feiringklinikken blir stående tom, sier Mette Limbodal. Hun mener bygda har mye å by på som pasientene kan nyte godt av.

-Feiringklinikken ble lagt til Feiring fordi man mente at pasientgruppen ville ha utbytte av å behandles og rehabiliteres i fredelige og naturskjønne omgivelser. Det er forunderlig at man mener Gardermoen vil være et bedre alternativ for disse pasientene, sier Limbodal.

Feiringregjeringa ønsker innspill til hvordan vi kan jobbe videre med saken. Etter møtet vil Feiringregjeringas ministre sitte ned og sammenfatte synspunktene og trekke noen konklusjoner for det videre arbeidet. Ordfører Einar Madsen vil delta på møtet. -Vi ønsker å spille inn våre synspunkter og være en ressurs for kommunen i arbeidet med å beholde klinikken i  Feiring, sier Limbodal, som ønsker alle velkommen til det halvannen time lange møtet.

Les mer:

Feiringklinikken (LHL)

Vil bygge nytt sykehus for hjerte-og lungesyke (NRK 31.01.13)

mette_limbodal
-Det er gode grunner for å beholde Feiringklinikken i Feiring, og vi gir ikke opp kampen ennå, sier Feiringminister Mette Kjelland Limbodal.