Feiringregjeringa kjemper for at Feiringklinikken fortsatt skal ligge i Feiring. Vi har sendt et brev til kommunestyret hvor vi oppfordrer Eidsvolls politikere til å stå samlet om Feiring som det eneste alternativet. Vi hadde også et leserinnlegg som sto på trykk i Eidsvoll Ullensaker Blad tirsdag 12.februar 2013:

Under det åpne møtet på Fløygir 5.februar kom det fram at det var enighet på tvers av partigrensene om å arbeide for å opprettholde Feiringklinikken i Feiring. Formannskapet har fastslått det samme. Feiringregjeringa og folk i Feiring er svært glad for denne enigheten.

Vi registrerer at Eidsvoll kommune har foreslått en alternativ tomt i kommunen. Vi mener det er helt urealistisk at LHL vil vurdere å bygge nytt i Eidsvoll, da Gardermoen-området allerede er det uttalte alternativet til Feiring. Vi mener derfor at vår eneste mulighet for å beholde klinikken innenfor kommunegrensene er å stå samlet og kjempe om bevaring i Feiring. Behovet for utvidelse kan løses ved at områder rundt den eksisterende bygningsmassen tas i bruk. Feiringregjeringa vil støtte opp om alle tiltak fra kommunens side som vil gjøre det mer attraktivt for LHL å opprettholde driften, slik som adkomstveg, utbedring av FV 33 (Byrudberga) og forbedring av infrastrukturen rundt klinikken.

LHL behandler en pasientgruppe som har behov for ro, frisk luft og muligheter for rekreasjon. Argumentet med at sykehuset må flyttes for å være tilgjengelig for pasienter fra hele landet, er vanskelig å forstå. 35 minutter fra ankomsthallen på Gardermoen får denne pasientgruppa det de trenger aller mest ved siden av trygg medisinsk behandling og oppfølging: frisk luft, vakker utsikt, bølgeskvulp og variert turterreng.

LHL har i Feiring lykkes med å skape en modell for sykehusdrift som har fått stor anerkjennelse. Den naturskjønne beliggenheten og størrelsen på sykehuset er viktige grunner til at dette har blitt så vellykket. Det er ingen garanti for at modellen vil være like vellykket og effektiv etter en sammenslåing i en større enhet.