Onsdag 27. februar ønsker fotballgruppa i Feiring IL velkommen til ny sesong med årets første trening inne i gymsalen på Feiringklinikken. Tilbudet gjelder alle gutter og  jenter fra 1.-6. trinn (også eventuelle nye som ikke har vært med tidligere), fordelt på følgende to grupper:

GRUPPE A (kl. 1730-1830):        1-2. trinn (alle) + halve 3. trinn (alle jenter, samt gutter med yngre fotballsøsken)

GRUPPE B (kl. 1830-1930):        4-6. trinn (alle) + resten av 3. trinn (gutter uten yngre søsken)

Fram til påske fortsetter treningene inne på klinikken hver onsdag. Det blir treningsfri i påsken. Deretter flyttes treningene ut til ballbingen / grusbanen ved skolen, så snart forholdene tillater det (gir nærmere beskjed om når).

Det er i år meldt på tre lag til seriespill i regi av Akershus Fotballkrets, i klassene 8, 9 og 10 år (inkl. spillerne på 5. og 6. trinn). Seriestart blir ventelig i uke 28.

I tillegg blir det som tidligere bli deltakelse i utvalgte helgecuper. Først ut blir ETF Bendit Cup ved Eidsvollhallen allerede 21. april.

Vel møtt til ny sesong!

Hilsen fotballgruppa v/ Roger, Kenneth og Vegard (Kontaktperson: Vegard Halvorsen, tlf. 975 28 579)

fotballtrening