Det er årsmøte i Feiring motorklobb tirsdag 26.februar kl. 18.00 på Feiring skole. Motorklubben har hatt 34 medlemmer i året som er gått, 11 kvinner og 23 menn. Klubben har lagt et aktivt år bak seg, og har planer om å gi ytterligere gass i året som kommer. Her kan du lese årsberetningen til motorklubben.

Les om motorklubben her

trialoppvisning
Fra oppvisningen ved Feiring skole

 

Årsberetning for Feiring motorklubb

Styrets sammensetning:

Leder: Jan-Erik Hanestad

Nestleder: Mads Limbodal

Kasserer. Morten Flesvig

Sekretær: Heidi Aasen

Styremedlem: Erlend Svendby

Styremedlem: Per Bjørnstad

Vara: Henrik Bolgen

Valgkomité: Steinar Høibakk (leder), Karin M. Melby Bjørnstad, Anders Nordahl

Vara: Auden Bolgen

Revisorer: Gun Ellen Marie Stranden, Ingve Brekke

 

Styrets arbeid

Styremøter

Det er avholdt 6 styremøter hvor 43 saker er behandlet.

Spesielle oppgaver

* Innkjøp av Oset elektrisk trialsykkel for alderen 5 til 10 år. Vist fram på årsmøtet 2012.

* Feiring Motorklubb fikk invitasjon til infomøte i Hurdal rådhus 28.februar for å fortelle om klubben og hvordan den har blitt til, og prosessen for å få det til. Jan-Erik og Heidi møtte opp og Jan-Erik informerte om klubben.

* 17. januarbrev fra Feiring -skole som gav klubben lov til å ha treningskjøring på parkeringsplassen utenfor gymsalen i påvente av svar vedr området ovenfor idrettsplassen og idrettsplassen.

* 24. februarbrev fra Eidsvoll -kommune som viste til uttalelse fra jordbruksrådgiver Dag Erland Opsahl om at området ovenfor idrettsplassen på Feiring skole er å betrakte som innmark og at da faller ”Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag” bort. Det vil si at vi da kan kjøre i dette området.

* 11. april underskrev klubben en 5 års avtale med Feiring Idrettslag vedr bruk av skråningen på vestsiden av idrettsplassen og deler av nordre del av fotballbanen.

* 16. april ble logoen vår valgt, se forsiden. Logoen er laget av Bård Holtet Aasen og premien er en tur til Hamar gokartsenter i Brumunddal.

* 11.-12. mai var Heidi Aasen på AIK’s kretsting på Olavsgård hotell i regi av Eidsvoll Idrettsråd og Feiring Motorklubb.

* 28. august mottok klubben områdegodkjenning fra NMF for idrettsplassen, skråningen og området ovenfor idrettsplassen.

* 13., 18. og 21. september hadde klubben dugnad på nordre del av idrettsbanen og skråningen, samt et lite område inne i skogen ovenfor idrettsbanen.

 

Aktivitet

* 1. mai – kiosk med salg av kaffe, kaker, pølser og brus på Feiringtunet.

Overskudd kr 2 150,00

* 16. juni – ATV og trialkjøring i Årneslandet under Moro ved Mjøsa.

Overskudd kr 910,00.

* 22. september – enkel åpning av treningsområdet til klubben med servering og kaffe, vafler, pølser og brus. Ragnhild Duserud, en av toppene innen trialkjøring i Norge, kom og var med våre medlemmer og gå gode råd og tips under treningen. Hun prøvekjørte også den lille banen vi hadde ryddet i skogsområdet ovenfor idrettsplassen, og viste oss spennende og kreativ kjøring.

* 29. september – ATV kjøring på Fløygir under Sau og Skau.

Overskudd kr 1 780,00.

* 4 treningskvelder på idrettsplassen ved Feiring skole. Men så kom snøen.

 

Vurdering av aktivitet i forhold til mål

Handlingsplan for 2012 og hva som er blitt gjort i forhold til den:

* Treningskjøring – startet opp i september.

* Dispensasjon for terningskjøring i området ovenfor idrettsplassen på Feiring skole – Godkjenning fra NMF 28.08.12.

* Ny søknad til Feiring idrettslag vedr leie av nordre del av idrettsplassen og skråningen ovenfor – 5 års leieavtale med FIL underskrevet 11.04.12.

* Lisenskurs for medlemmer – overføres til handlingsplan for 2013.

* Førstehjelpskurs for ledere, trenere og medlemmer – overføres til handlingsplan for 2013.

* Søke om midler til klubben – Pga usikkerhet vedr godkjenning av treningsområde er det ikke blitt søkt om midler i 2012. Klubben må ha noe konkret å legge fram i søknadene og revisorer krever at sponsorer har en sponsorkontrakt med lag/forening som sier hva sponsorene får tilbake for midlene. Overføres til handlingsplan for 2013.

* Startmøte for medlemmer og styre – April 2013.

* Temakveld om barneidrett – Utsettes inntil videre.

* Klubblokale og klubblogo – Klubblogoen er på plass. Klubblokale utsettes inntil videre.

 

Regnskap

Regnskapet kan du lese ved å åpne dette dokumentet:

Årsberetning 2012