Feiringregjeringa har engasjert seg sterkt i kampen for å beholde Feiringklinikken i Feiring. Bakgrunnen er at Landsforeningen for hjerte-og lungesyke (LHL) planlegger å bygge et nytt storsykehus på Gardermoen. Dette vil medføre at Feiringklinikken blir lagt ned.

-Vi mener at sykehusets unike beliggenhet er en av suksessfaktorene til Feiringklinikken, sier Feiringminister Mette K. Limbodal. -LHL behandler en pasientgruppe som har behov for ro, frisk luft og muligheter for rekreasjon. 35 minutter fra ankomsthallen på Gardermoen får denne pasientgruppa det de trenger aller mest ved siden av trygg medisinsk behandling og oppfølging: frisk luft, vakker utsikt, bølgeskvulp og variert turterreng, fastslår Limbodal.

PR-minister Ketil A.Blinge, Feiringminister Mette K.Limbodal og leder for Aksjonsgruppa Bevar Feiringklinikken, Torbjørn Ellingsen.

LHL har i Feiring lykkes med å skape en modell for sykehusdrift som har fått stor anerkjennelse. Den naturskjønne beliggenheten og størrelsen på sykehuset er viktige grunner til at dette har blitt så vellykket. Det er ingen garanti for at modellen vil være like vellykket og effektiv etter en sammenslåing i en større enhet.

-Vi har også valgt å fokusere på den økonomiske siden av saken. Vi mener LHL løper en stor økonomisk risiko og står i fare for å ødelegge 70 års organisasjonshistorie.

Feiringregjeringa har bidratt til opprettelsen av Aksjonsgruppe for bevaring av Feiringklinikken. Vi har samlet våre argumenter og nyheter om saken på www.bevarfeiringklinikken.no, og håper de som skal avgjøre saken på LHLs landsmøte 5.oktober, setter seg inn i flere sider av saken enn det LHL presenterer.

fbKampanje

Feiringregjeringas kampanje på Facebook:

Klikk her og lik sida vår!

 

Aksjonsgruppas nettsider www.bevarfeiringklinikken.no

 

Publiserte saker på feiring.info

37300 kjøretøy i døgnet rundt ny LHL-tomt (17.08.13)

Har sendt brev til LHLs medlemmer (22.05.13)

Støtteerklæringene strømmer inn (25.09.13)

 

Møtevirksomhet

Referat fra åpent møte om Feiringklinikken tirsdag 12.mars 2013

 

Media

Samleside med leserinnlegg om Feiringklinikken i lokalmedia:

Stort engasjement for Feiringklinikken

 

-Vi kjemper videre (feiring.info 10.2.13)

Samlet til kamp for Feiringklinikken (EUB 7.2.13)

LHL: Feiringklinikken er ikke bra nok (EUB 18.2.13)

Feiring frykter hjertestans (EUB 25.2.13)

-Jeg ville selv valgt Feiringklinikken (EUB 14.3.13)

Eidsvoll er midt i sentrum (intervju med Vidar Svendby, EUB 23.3.13):

"Om du organiserer deg godt, er det likegyldig hvor du ligger", sier Vidar Svendby i dette intervjuet i EUB 23.3.13.

 

-Har ikke stemt for sykehus på Gardermoen (Romerikes Blad 3.4.13)

-LHL lokalt sier nei (EUB 4.4.13)

 

Videoklipp

Åpent møte på Fløygir 12.mars 2013:

 

Innlegg v/Frode Jahren

 

Innlegg v/Torbjørn Ellingsen, del 1

 

Innlegg v/Torbjørn Ellingsen, del 2

 

Innlegg v/Vidar Svendby

 

Innlegg v/Bjørg Bratvold

 

Innlegg v/ Katrine Brodshaug. Innlegg v/Hans Arvid Øberg (1.30)

 

Det åpne møtet om Feiringklinikken på Fløygir 12.mars samlet rundt 130 personer.