Tidligere har vi brakt en historie om telefonkatalogen for Feiring fra 1917, og nå skrur vi tida enda litt lengre tilbake, til 1901. Vi har fått et bilde og følgende opplysninger fra Arve Martinius Nordsveen, som er ansatt hos Telemuseet i Oslo.

Første gang Feiring oppføres i katalog var i 1901, i følge Arve Martinius Nordsveen ved Telemuseet i Oslo.

 

Feiring var direkte tilknyttet Rikstelefonen, dvs Telegrafvæsenet (forløperen for Telenor), og ikke som på mange andre steder tilknyttet ett privat telefonselskap.

I følge et notat i fortegnelsen over Telegraf og Telefonstasjoner i Norge fra januar 1902, er Feiring i Akershus nevnt, og det er notert med blyant i boka at den er åpnet 2/10 1899.

Første gangen Feiring sto i Telefonkatalogen var utgaven fra januar 1901.

De ansatte på manuelle telefonsentraler sto ikke i ansettelseslistene over statstjenestemenn. Derimot ble det laget oversikter over Stasjonsholdere. Vi har disse listene fra 1955 og framover.

I lista for 1955 står Bjarne Stefferud f: 1918 ansatt i Telesystemet 1/5 1946 og bestyrer, stasjonsholder i Feiring fra 10/5 1949. Alt tyder på at han ble fram til automatiseringen.

Feiring ble automatisert med en 8Bd sentral på 284 nr. 25/3 1971.

Ser ut til at det skjedde mye i Feiring helt i begynnelsen av 1900 tallet. Dette kan eventuelt kryssjekkes mot bryggeprotokollene og opplysningene/ rutetabellene vi har for D/S «Skreia» fra 1902.

Kan tyde på at Feiring var et satsningsområde. Både at telefonen ble direkte tilknyttet rikstelefonen og at Hamar Dampskipsselskap satset på en egen båt med navn tilknyttet vestsiden av Mjøsa i rute på Feiring.

 

Telemuseet 19/2 2013

Arve M Nordsveen