17. mai 2014 er det 200 år siden Grunnloven ble vedtatt av riksforsamlingen på Eidsvoll. Det skal feires på storstilt vis, med nasjonale markeringer av mange slag. Og startskuddet for markeringen? Det skjer i Feiring!

8.juni 2013 er det 200 år siden prins Christian Frederik besøkte Carsten Anker i jernverket i Feiring. Denne dagen åpner den nyreiste boligen til Carsten Anker på Lysthuskampen. Du kan glede deg til en familiedag med skuespill, musikk og taler i flotte omgivelser. Fordi dette åpningsarrangementet markerer starten på Grunnlovsjubileet, vil derfor Feiring få nasjonal oppmerksomhet denne dagen.

I dag, 8.mars, er det tre måneder til åpningen, og vi har starta nedtellinga! -Vi håper 8.juni blir en stor festdag for hele bygda, og at Lysthuset blir et sted for levendegjøring og formidling av lokal og nasjonal historie, ei storstue og yndet turmål for oss alle, sier leder for Feiring jernverks venner, Marit B.Sveen.
Stortinget har oppnevnt en Hovedkomite for Grunnlovsjubileet med stortingspresidenten som leder. Carsten Ankers lysthus som nå gjenreises i Feiring jernverk, er et prosjekt som denne komiteen og Stortinget stiller seg bak.

Les mer om Lysthuset på feiring.info:

Ankers grunnmur kom med helikopter

Ankers lysthus har landet

Ankers lysthus reiser seg

(Forsidefoto: stortinget.no)

Lysthuset
Det er lett å skjønne hvorfor Carsten Anker trivdes på Lysthuskampen
Lysthuset
Gjenreisingen av Ankers lysthus startet sommeren 2012