Flere reagerer sterkt på forslaget om nedleggelse av Feiringklinikken. Vi gjengir her noen av leserinnleggene som har vært på trykk i Eidsvoll Ullensaker Blad den siste tiden, og minner om åpent møte om Feiringklinikkens framtid på Fløygir tirsdag 12.mars kl. 19.00.

Feiringregjeringa har opprettet en aksjon på Facebook, gå inn og støtt oss ved å klikke «liker»: Feiringklinikken-aksjonen på Facebook

Leserinnlegg av Feiringregjeringa: Feiringklinikken-fortsatt i Feiring (EUB 12.02.13)

 

Hvem bestemmer i LHL?

Av Irene Engjom, Feiring
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) har ca 50.000 medlemmer fordelt på foreninger over hele landet. Foreningen eier og driver flere behandlingsinstitusjoner for hjerte- og lungesyke, bl.a. Glitre lungesykehus i Nittedal og Hjerteklinikken i Feiring. Dette er moderne og veldrevne sykehus med svært godt omdømme.

Det er derfor med stor undring og forferdelse jeg leser at organisjonens ledelse planlegger å legge ned begge disse sykehusene og samordne alt i et stort nytt sykehus for flere ulike pasientgrupper like ved Gardermoen flyplass.  De grunngir dette med behovet for bedre kommunikasjoner.

Slik jeg forstår det, planlegger de å tømme både Glitre og Feiringklinikken for sine nåværende funksjoner, og kommunene utfordres til å foreslå nye aktiviteter i bygningene.  Dette er ikke særlig realistisk, da Eidsvoll kommune allerede sitter med flere tomme institusjonsbygg som forfaller i påvente av nytt innhold.

Dessuten har ikke nedlegging av godt fungerende sykehus for å samordne behandlingen i større enheter vært noen særlig suksess i vår region så langt. Mange har dårlige erfaringer med utviklingen på Ahus.

Er det virkelig «grasrota» i LHL som ønsker en slik utvikling med den enorme resurssløsing og økonomiske risiko dette innebærer?  Og i tilfelle, er det helt uforståelig at de ønsker å bygge et hjerte- og lungesykehus like ved flyplassen i mye flystøy og sterkt forurenset luft. På kalde dager er det vanskelig å puste utendørs der, sjøl med friske lunger.

Jeg kan forstå at det kan være driftsmessige fordeler ved å slå sammen Glitre og Feiringklinikken.  Da er LHL så heldige at de allerede eier ei godt egnet, rolig og naturskjønn tomt ved Feiringklinikken, der det er mulig å utvide bygningsmassen om ønskelig.  Avstanden til flyplassen er fortsatt bare ca 30 minutter med bil eller buss, og dette har hittil ikke vært noe problem.

Jeg håper virkelig at LHL tar til fornuften i denne saken   Men hvis LHL likevel velger å gjennomføre sine planer med den pengesløsingen dette innebærer, tror jeg at mange medlemmer og støttespillere vil finne det vanskelig å gi økonomisk støtte til organisasjonen i framtida.

 

Feiringklinikken

Av Kjellrun Wollvik, Feiring

Det er med stor forferdelse vi nå har fått vite at LHL tenker og bygge et nytt storsykehus et annet sted og ødelegge det man har fått til i Feiring. Det er med enda større forferdelse at de ledende i Eidsvoll kommune ønsker å legge klinikken til et annet sted i Eidsvoll. Ser i EUB 06.02. at ordføreren tilbyr tomt ved Eidsvoll stasjon. Flott at det kan bli aktivitet der, men hva i all verden er det som gjør at dere ikke vil satse på Feiring? Igår var det møte lokalt her i Feiring hvor ordføreren deltok. Vet ikke hva som ble sagt der da jeg ikke var der (var på arbeid på Feiringklinikken). Men det er tydelig at Eidsvoll kommune ikke vil ha noe i Feiring.

Feiringklinikken ligger vel på kommunens fineste plass i forhold til rekreasjon og natur. Det var iallfall en av grunnideene til LHL da klinikken ble lagt der den er. Her er opparbeidet et flott, og sannsynligvis riktig tilbud til pasientene som er på rehabiliteringsopphold, og på sykeavdelingene får vi mye skryt både når det gjelder behandling og at det ligger på et flott sted. Vi har jo også i det siste fått lov og utvide vårt behandlingstilbud i forhold til ablasjoner. LHL har fortsatt tomt der til et storsykehus (eller mini-Ahus om man vil).

Jeg har arbeidet på klinikken fra 1990, med noen korte avbrudd, men aldri hørt noen pasienter klage over hvor langt det er. Og vi har faktisk pasienter fra hele landet og ikke bare fra en liten omkrets rundt Gardermoen.

Og hva er ideene til bruk av Feiringklinikken etterpå? LHL får den vel overlatt til kommunen. Og da har vi nok et bygg stående uten vilje til «gjenbruk», jfr. gamlehjemmet og det gamle kommunelokalet  som sannsynligvis står og råtner opp. Det er ei offentlig sløsing som det er ei skam og være vitne til.

Tips:

  • Vær pådrivere til LHL om utvidelse av Feiring klinikken der den er. Evt. kan LHL bruke Stensby i sine planer (som er tomt, og nok et eksempel på ei vanvittig sløsing med offentlige midler)
  • Arbeid for togstopp på Minnesund.
  • Arbeid for skikkelig vei fra Minnesund og nordover, fylkeveg 33.

Igjen, hva er det som gjør at det er så lite interesse for Feiring i kommunen? Ei flott bygd som kan utvikles mye mer hvis det er vilje. Ønsker og forventer virkelig et svar på det.


Hva er det LHL tenker på?

John Retterås, EDB

Det er ikke til å fatte. LHL vil legge ned hjerteklinikken i Feiring og lungesykehuset Glitre, Nittedal og bygge et nytt gigantsykehus, med flere spesialisthelsetjenester, midt i støyen, trafikken og forurensningen på Gardermoen flyplass.

Man må spørre seg: Er dette et egnet sted for et sykehus – for ikke å snakke om et egnet sted for rehabilitering av pasienter? Det er ikke til å tro det man hører og leser?

Hva med økonomien/finansieringen? Gigantsykehuset er kalkulert til over en milliard kroner!

Hvem er det som bestemmer?

Jeg håper ikke at generalsekretær og styret har all makt, men at Landsmøtet (det skal innkalles til et ekstraordinært Landsmøte til høsten, etter det vi leser i pressen), tar til fornuft.

LHL må legge fra seg stormanns-/galmannstankene og videreutvikle det moderne sykehuset de allerede har i Feiring. Her er det plass nok – og riktige omgivelser for rekreasjon og hvile for pasientene.

Vi ser fram til møtet i Feiring tirsdag den 12. mars hvor generalsekretær Frode Jahren, LHL kommer for å «svare for seg».

 

Feiringklinikken

Edvard Brodshaug, Feiring/Magnor
Forslaget fra LHL om å flytte Feiringklinikken, høres veldig lite gjennomtenkt ut! Ikke begriper jeg, at det finnes menneskelig fornuft i dette forslaget om å flytte hjerteklinikken til Gardermoen! Midt opp i «maurtua»!  Kan vel nesten
ikke bli stort verre for en hjerteklinikk!

Er enig med Kjersti Almåsvold, (EUB 6.2.) at det å flytte hjerteklinikken i Feiring til en støyende flyplass,  vekk fra den rolige og fine beliggenheten den har idag, høres ut som uforståelige tanker fra LHL. Ja, og dette er også min mening!  Det høres helt meningsløst ut, at det kommer slike signaler fra LHL. Kan umulig være særlig gjennomtenkt, fra et medisinsk ståsted?

Feiringklinikken ligger idag i en oase av naturskjønne omgivelser nær Mjøsa og har en unik utsikt over innsjøen.  For en hjertepasient må dette være helt topp og den beste medisin under et behandlingsopphold.  Pasienten kan bare
suge til seg ren god luft og samtidig nyte  rolige og avstressende omgivelser.

Har ingen tro på at en hjerteklinikk, liggende mitt i et kaotisk folkemylder, stor biltrafikk og flystøy vil være særlig helsebringende for hjertepasienter. Og hva med luften, utsikten og nærområder for turgåing på landets største flyplass?  Dette kan jo ikke sammenlignes på noen måte,  med det som finnes i Feiring,  hvor klinikken ligger nå.
Jeg er engstelig på vegne av LHL. Ikke gjør noe dumt!   Dere har den beste hjerteklinikken liggende på det mest naturskjønne område! I Feiring ved Mjøsa.

Har LHL i det heletatt tenkt på mennesket,  i disse storslåtte planene? Er det dette hysteriet i dagens samfunn, som også har nådd LHL?  Alt som finnes av helseinstitusjoner og ellers annen næringsforetak må på liv og død ligge midt i heksegryta, hvor det er fullt opp fra før, og hvor trafikken hoper seg opp og lager køer av alle slag.(?)

Ja,  jeg forstår at det kan ha sine fordeler med å få samla flere behandlingsformer på et og samme sted,  men hva er best for mennesket, best for en hjertepasient?  Kanskje pasienten selv, kan si noe om det?

Feiringklinikken er et moderne, solid og flott bygg som også tåler utvidelse, om det er ønskelig og nødvendig.  Og beliggenheten bare en halvtimes biltur fra Gardermoen.
Så hvorfor bruke en milliard kr eller mer på et nybygg, når man har det beste liggende ferdig på den beste plassen en kan tenke seg,  – nemlig «Østlandets Hardanger».

 

Feiringklinikken

Hans Arvid Øberg Gruppeleder Eidsvoll Ap
Da LHL bestmte seg for å bygge sitt eget sykehus for hjerteoperasjoner i Feiring på 80-tallet, var behovet for slike operasjoner meget større enn kapasiteten i det offentlige sykehussystemet i Norge. I praksis var det ingen over 60 år som ble prioritert for operasjon og mange døde på ventelistene. Jeg var på den tiden ansatt som lege ved den hjerterehabiliteringsavdelingen LHL hadde startet ved sitt kurshotell i Feiring, og fikk være med på de innledende faser av planleggingen. Jeg hadde vært med på noen reiser til St. Anthonys Hospital i London dit LHL sendte pasienter, med pårørende, på sin «Hjertebro».  Sammen med arkitekt fra LHL og journalist Hans Ekornholmen fra Eidsvold Blad var vi over for å studere organisering og pasientlogistikk ved dette sykehuset. For en ung lege var det nesten magisk å oppleve et sykehus som ikke var større enn Stensby, men som hadde flere åpne hjerteoperasjoner i året enn Rikshospitalet . Det var også avdelinger for gynekologi og øyesykdommer. Faglighet og medmenneskelighet var satt inn i et meget effektivt og lite byråkratisk system som også Feiringklinikken har etterapet med strålende resultater.
Senere har behovet for åpne hjerteoperasjoner avtatt ved bedret folkehelse, bedre medisinering og innføring av behandling med stent som mange klarer seg med. Ved truende og akutte infarkter får nå de fleste tilbud om stenting eller åpen hjertekirurgi, uten aldersgrenser. Resultatet er redusert dødelighet og invalidisering. Slik sett har de behov som var bakgrunnen for at pasientorganisasjonen LHL etablerte Feiringklinikken, langt på vei funnet sin løsning. Den opprinnelige rehabiliteringsavdelingen ble av økonomiske grunner lagt ned før klinikken åpnet, men er senere reetablert og gir et godt og nødvendig tilbud til pasienter med hjertediagnoser og -sykdom.
Det er forståelig at LHL har behov for å vurdere fremtidige behandlingstilbud til sine målgrupper som er pasienter med hjerte- og lungelidelser, også ved å se på muligheter for samlokalisering av aktiviteten i Feiring og på Glittre. Men å planlegge et samlokalisert tilbud for disse pasientgruppene i et gigantsykehus kloss ved hovedflyplassen på Gardermoen høres ikke helt fornuftig ut. Jeg håper LHLs ekstraordinære landsmøte i oktober finner grunnlag for å vedta fortsatt drift i Feiring, evt. med nødvendige utvidelser for også å kunne ivareta pasienter med lungelidelser. Jeg er sikker på at Eidsvoll kommune vil strekke seg langt for å bidra til at det skal være mulig. Til glede for pasienter og pårørende i praktfulle omgivelser ikke veldig langt fra Gardermoen.