Feiring jernverks venner og historielaget avholder i år sitt tradisjonelle vårmøte på Badet kulturtun i Eidsvoll torsdag 14.mars kl. 19.00. Temaet for møtet er Stemmerettsjubileet.

I år feirer vi både to hundre år med Camilla Collett og hundre år med allmenn kvinnelig stemmerett.

Eidsvoll Historielag, Feiring Jernverks Venner og Eidsvoll filologiske selskap er sammen om å markere dette torsdag 14. mars i Badet kulturtun. Tre sterke kvinner vil være våre foredragsholdere og gi oss innblikk i kvinners kamp og posisjon før og nå.

Professor Torill Steinfeld fra Bergen (søster til han i TV, dere vet) er spesialist på Camilla Collett og vil fortelle om denne Eidsvoll-damens kamp for kvinners rettigheter og likestilling.

Fylkesmann i Buskerud, Kirsti Kolle Grøndahl, var vår første kvinnelige stortingspresident. Hun er nå leder av statens komité som skal hjelpe oss med å forstå den lange, men til slutt seierrike kampen kvinner førte for å få samme politiske rettigheter som menn.

Vår egen lokale stortingspolitiker over snart fire perioder Sonja Irene Sjøli vil fortelle fra sitt eget virke hvordan det er å være kvinne i politikken i dag.

Etter hvert foredrag blir det anledning til spørsmål og innlegg fra salen.

Inngang kr. 50,- Åpen kafè.