Feiringregjeringa arrangerte åpent møte om Feiringklinikken på Fløygir tirsdag 12.mars, og bringer her referatet.

Folkemøte på Fløygir med Frode Jahren 13. 03.13

En fullsatt sal (130-140) personer ble ønsket velkommen av Feiringminister Mette Kjelland Limbodal. Leif Melby ledet møtet. Han ba innledningsvis om at innlegg skulle ta utgangspunkt i bevaring av Feiringklinikken i Feiring. Ingen i salen hadde innvendinger mot at møtet ble filmet og innleggene dokumentert. Hovedinnlegg ved Frode Jahren, Torbjørn Ellingsen og Vidar Svendby. I tillegg var det mange fra salen som ba om ordet.

Generalsekretær i LHL, Frode Jahren
LHLs generalsekretær Frode Jahren:

Hvorfor utrede en endring?

Utgangspunktet er pasientens behov. 20% av de som har KOLS, har også koronarsykdom. Vil gi et bedre tilbud til pasientene ved sammenslåing av hjerte og lunge. Gardermoen er et godt egnet sted, knutepunkt på Østlandet og landet for øvrig med tanke på transport. Fagfolk fra Norden og nord Europa kan flys inn. Har utredet nye tilbud til befolkningen også på sykdommer som LHL ikke behandler i dag. Ser mulighet for allianser og partnerskap.

 

Hvor og hva?

Ser for seg et nytt sykehusbygg i shuttlebuss-avstand fra Gardermoen flyplass. Planer om helsehus for ØRU, og Ullensaker ønsker å samarbeide med LHL i dette. Kjernevirksomheten i nytt sykehus tenkt som i dag ved Feiringklinikken og Glittreklinikken. Videre er det planer om behandling av kreft, livsstilrelaterte sykdommer, kroniske smerter og ”ikke prioritert elektiv kirurgi”. Ønsker å tilby spesialisert rehabilitering innen lunge, hjerte og kreft.

 

Hvordan bygge?

Et bygg i tre deler. En del med administrasjon, poliklinikk, treningsmuligheter, og evt. helsehuset. En del med hotell- og sengeområde. Til sist et produksjonsbygg med fleksible vegger.

 

Når og hvem?

I. Mulighetsstudien ble behandlet av Deloitte. Det ble vedtatt i LHL landsstyre 31.januar 2013 å gå videre med utredningsprosjektet.

II. Konseptfasen. Skal være ferdig i løpet av september. Ekstraordinært landsmøte 5. okt. hvor det skal besluttes bygging eller ikke bygging.

III. Forprosjektfasen. Om det vedtas nytt sykehus, blir byggestart i 2014. Beregnet byggetid er tre år, med ferdigstilling i løpet av 2017. Det er sett på flere aktuelle tomter, og man er i samtale med flere store seriøse investorer til bygget.

 

Den økonomiske verdien av Feiringklinikken forutsetter at det er drift der. Må jobbes med ideer. Foreløpig ikke aktuelt å selge FK.

 

Torbjørn Ellingsen, innflytter i Feiring

Mener LHL mangler overbevisende argumentasjon. Hvorfor disse planene? Ellingsen er for innovasjon, men det innebærer høy risiko, noe han mener ikke er LHLs misjon. Vil LHL gamble med en 70 års historie i stedet for å jobbe for sine 45.000 medlemmer, og beholde sitt gode rykte?

 

Ellingsen presenterer resultater av studier, forskning og undersøkelser, deriblant Pasienterfaringer fra Norske sykehus 2011 (PASOP). Nøkkeltall for 2011: Store sykehus har dårligere inntjening enn små. 90% av pasientene på Feiringklinikken kommer fra Helse sør-øst, altså ikke langveisfra. Det pasienten oppgir som viktigst er trygghet og kvalitet.

Pasienttilfredsundersøkelsen, PASOP: Feiringklinikken totalt sett det beste sykehuset i landet. Er Jahren villig til å sette dette på spill? Holte, Bjærtnes, Stavrem: Det er høyere kvalitet på mindre

sykehus enn store. De minste sykehusene er de beste. Jo større og mer mangfoldig et sykehus blir, jo dårligere blir kvaliteten,

 

LHL har tjent penger de siste årene, men hvordan tør de ta så stor risiko? Virker ikke fornuftig. Har LHL bokstavelig gått fra konseptene? Det ser ut som gigantomani. Husk de solide bedriftene Kværner og Storebrand, hvor Erik Tønset og Jan Erik Langangen veltet skuta. En god kaptein skifter retning når kursen virker feil. Hva ønsker Frode Jahren å bli husket for?

 

Vidar Svendby, prosjektleder, rådgivende ingeniør, Svendby Bygg Consult

Har solid erfaring med prosjektering av bygg. Firmaet et av de med flest OPS-prosjekter. Hvorfor er vi her i dag? Fordi Feiringklinikken er viktig for Feiring, for Eidsvoll kommune og for Norge.

 

Det er ikke vanlig i Norge å bløffe ordførere slik som Frode Jahren har gjort. Flytting er ikke vedtatt.

 

Feiringklinikken får de beste resultater for sykehus i hele landet.

* Organisering

* Beliggenhet. Med en radius på 3 timer fra Feiringklinikken nåes halve Norges befolkning.

* Feiringklinikken har blitt et begrep. Den har godt rykte over hele Norge.

* Hvorfor endre det som er best?

 

Hvis Gardermoen er det beste stedet for et sykehus, er vel både Rikshospitalet og Ahus feilplassert og usentralt?

 

Begrunnelse for ikke å bygge nytt storsykehus:

* Byggkvalitet. Det er rustet opp mye både på Feiringklinikken og Glittreklinikken

* Stor økonomisk risiko ved å bygge nytt. Svendby mener byggekostnadene kan bli 1,5 milliard

* Leie 8-9%, dvs totalt 120 millioner kr/år. Feiringklinikken har i dag et areal på 15.000m2, dvs det halve av det som er tenkt på Gardermoen. I husleie vil det tilsvare 60mill.kr/år om det halve leies. Og det er kun for kapitaldelen. Satsing som dette vil ikke gi rom for svingninger i markedet!

* Tilsvarende satsing er aldri gjennomført i Norge

 

Gratis råd: Flytt administrasjon fra Oslo til Gardermoen, la klinikkene bli der de er. Tror ikke LHL vil finne investorer til et nybygg på 1,5 milliard kr. Svendby ønsker LHL og Feiringklinikken mange nye, gode år i Feiring.

 

Ragnar Flesvik, innbygger i Feiring

Sjokkert over argumentasjon til LHL med oppkonstruert skrekkpropaganda. Tilgjengeligheten til Feiring er ikke noe problem. Ønsker man virkelig å ha en hjerteklinikk i et trafikknutepunkt? Er byggeplanene bare er et luftslott? Flesvig er bankmann og hadde forventet å høre flere tall enn årstall.

 

Frode Jahren

Har aldri har ment at Feiringklinikken er dårlig eller uegnet. Mener klinikken forteller at de kan noe om å drive sykehus. Og at dette derfor kan videreføres et annet sted.

 

Høsten 2007 gjennomlevde LHL en stor krise. Har nå svært god økonomi med gode overskudd på driften. Å bygge vil innebære en kostnad på over en milliard kr. Ikke riktig at LHL må betale 60mill kr/ år i leie.

 

John Retterås, leder Eidsvoll Demokratiske Bygdeliste

Investorer leier ikke ut noe gratis! Skal LHL gå Radiumhospitalet i næringa? Forstår ikke logikken. Merkelig saksbehandling i Landsstyret. Er det riktig at delegatene på Landsstyret ikke fikk godt nok grunnlag til å gjøre vedtak om fortsatt utredning? Er planene til pasientens beste? Hvorfor skal det bli bedre på Gardermoen?

 

Bjørg Bratvold, nestleder i Akershus Fylkeslag i LHL

Ble forelagt planene om et nytt sykehus ved landsstyremøtet 31.januar 2013. Da var det jobbet med sykehusprosjektet i ett år allerede. De få som hadde blitt orientert, hadde fått munnkurv. Landsstyret stemte ja for en videre utredning av mulighetsanalyse, ikke ja til et nytt sykehus på Gardermoen. Jahren ber om ordet og opplyser at Bjørg sitter i landsstyret og stemte for, uten å si noe under møtet. Bratvold svarer at hun og fylkeslagsleder ikke hadde fått anledning til å diskutere det med de andre medlemmene, og var enig om at de ikke kunne stemme nei til noe de ikke visste mer om.

 

Nils Einar Berger, innbygger i Feiring

Jobb med geografien, ikke mot. De aller fleste pasientene kommer fra Helse sør-øst, og trenger ikke fly. E6 er dessuten fire felts veg nesten til Feiring nå.

 

Astrid Ekornholmen, innbygger i Feiring

Hvorfor har ikke lokal- og fylkeslagene blitt bedre orientert ?

 

Katrine Brodshaug, sykepleier Feiringklinikken

Beliggenheten aldri vært noe problem for å fly inn kompetanse. Gjestekirurger blitt flydd inn i alle år, forrige uke kom en fra India. Hvordan skal LHL imøtekomme tilbud til kreftpasienter, og hvilken kreftsykdom dreier det seg om? Kreftbehandlingsmiljøene ellers søker å samle seg. Jahren svarer at lungekreft er nærliggende.

 

Hans Arvid Øberg, gruppeleder AP, Eidsvoll

Viktig å bevare Feiringklinikken i Feiring. Infrastruktur er ikke noe problem. Kommunen skal gjøre hva den kan for å tilrettelegge. Ordføreren hadde oppfattet at løpet var kjørt, men forstår nå at dette var feil. Synes informasjonen fra ”prosjekt Gardermoen” i kveldens møte var “pjuskete”. Det henger ikke på greip.

 

Åse Karin Nerbø, jobbet i LHL fram til 2007

Møtte daglig mange LHL medlemmer med hjerte- og lungesyke. Folk følte eierskap til Feiringklinikken, som de har vært med og betalt. Høres ikke ut som om prosessen her har vært helt redelig. Frode Jahren tilbakeviser dette, og sier LHL beviser dette ved at det skal være ekstraordinært landsmøte i oktober. Å bygge sykehus i ei sanddyne i nærheten av flyplass, gir et miljøproblem. Da Nerbø jobba i LHL, kunne ikke kursene holdes Gardermoen pga. luftkvaliteten. Flytt heller Glittreklinikken til Feiring. Nok av plass til utvidelse.

 

Irene Bjørndal, sykepleier Feiringklinikken

Opplever hver dag at pasientene viser tydelig begeistring. Effektivt, fin flyt i arbeidsdagen hvor alle på huset samarbeider godt. Leste i EUB 16/2 at ”Stedet Feiring tilfredsstiller ikke dagens krav til tilgjengelighet”. Hva betyr det og hvem har sagt det? Hvordan kan man planlegge fleksible konstruksjoner i et bygg med så mye røntgenstråler? Stiller spørsmål om det er noe synergieffekt med hjerte- og lungepasienter ut fra det som er informert sålangt?

 

Marit Sander, gruppeleder SV, Eidsvoll

Området i Feiring verdifullt, bør utvikles videre. Skeptisk til luftkvaliteten på Gardermoen. Jahren svarer: OSL utvikler egne miljørapporter som viser langt under de nasjonale grenseverdier. LHL gjør også egne luftkvalitetsmålinger ved flere aktuelle tomter.

 

Frode Jahren

Vært mye på Feiringklinikken, og kunne ikke vært mer fornøyd da han selv var pasient der. Kunne vært en bredere gjennomgang av planene. Ingen skal føle seg lurt. Landsmøtet skal få sakspapirer og informasjon i god tid. Han har presentert prosjektet på lokale møter, og får mange positive tilbakemeldinger.

 

Eva Bjerke Brodshaug

Har jobbet 30 år i resepsjonen i Feiringklinikken. Pasientene uttrykker begeistring, særlig for beliggenheten, både at det er pent, og at det er en fantastisk ro. Vil overbringe dette som en hilsen fra pasientene til Jahren.