Feiring skole har satset målrettet på etterutdanning av de ansatte, og får nå oppmerksomhet rundt satsningen i fagbladet «I Skolen» (nr. 3/2013). Lærer Gro Fallet Haugli pryder forsida sammen med elev Margret Olivieros Einarsdottir, og inne i bladet får leseren et innblikk i hvordan lærerne har forsket på egen undervisning og hvordan de har tatt dette med inn i klasserommet. Hele staben ved Feiring skole har de siste to årene vært såkalte «desentraliserte» studenter ved Høgskolen i Akershus (HiAk).

Les mer om de ansattes studier: Alle sto med glans

Reportasjen ble laget i forbindelse med at stortingsrepresentantene Sverre Myrli (Ap) og Marianne Åsen (Ap) var på besøk ved skolen for å se nærmere på hvordan Feiring skole organiserer sin virksomhet.

Les mer om besøket: Vil lære om Feiring skole

Les hele reportasjen her (pdf): Læraren i førarsetet (I skolen 3/2013)

I skolen
Lærer Gro Fallet Haugli og elev Margret Olivieros Einarsdottir pryder forsida på siste utgave av skolefagbladet "I skolen"