Mandag 1.april ble et flunkende nytt sauefjøs offisielt åpnet på Røise gård i Feiring. Det er Vibeke Fagerli og Gunnar Sjuve som har bygd hus til nærmere 250 vinterfôra sauer. Mange tok turen til Røise for å se fjøset, som foreløpig huser drøyt 60 sauer av rasen Norsk Kvit Sau og Spæl.

 

Les hele saken på Feiring Sau og Geits hjemmesider