I Oppland rustes fylkesvei 33 opp for 425 millioner kroner, men på fylkesgrensa er det bråstopp. I Akershus vil byggearbeidene først starte for alvor i 2016, skriver Romerikes Blad i dag. – Jeg ser med gru på den belastningen som vil bli på Akershus, særlig for dem som bor i Feiring, hvis det ikke blir gjort noe med veien på Akershus-siden snarest, sier ordfører Hans Seierstad (Sp) i Østre Toten til Romerikes Blad. -Oppgraderingen på vår side av fylkesgrensa vil helt klart føre til mer trafikk inn mot Oslo og Gardermoen.

Feiringminister Mette Limbodal er utålmodig og mener Feiring vil merke den økte trafikken gjennom bygda. -Flaskehalsen blir nå de 25 kilometrene gjennom Feiring og Byrudberga, og denne strekningen vil oppleve økt belastning og slitasje som følge av økt trafikk, tror hun. Hun har hørt snakk om utbedring av vegstrekningen helt siden hun flyttet til Feiring for 30 år siden, og er spesielt bekymret for om vegens tilstand nå kan koste bygda hjørnesteinsbedriften Feiringklinikken.

Eidsvolls varaordfører Terje Teslo (Sp) har selv sittet i styret til Feiringklinikken, og vet hva veien betyr for bedriften. – Veien ble stadig nevnt som et problemområde, og det at det ikke har skjedd noe er nok én av grunnene til at de nå ser på andre muligheter på Gardermoen, sier Teslo til Romerikes Blad.

Les artikkelen i Romerikes Blad her

byrudberga
Ras i Byrudberga mars 2011. Foto: John Granly/EUB