For et par uker siden ble det laget mange flotte fuglekasser på Feiring sag. Det var oppvekstdepartementet som arrangerte fuglekassesnekring, og 13 unger møtte opp med hammer og godt mot. I løpet av en intens time med banking og saging ble det snekret 15 nye hjem for Feirings småfugler. Fuglekjenner Petter Osbak holdt en liten innføring i hvilke fugler vi kan forvente at bosetter seg i kassene, og det manglet ikke på forslag fra de unge snekkerne. Både blåveis og rødspette ble nevnt…i tillegg til diverse stjerter og spurver.

Vi vil gjerne vite hvordan det har gått med fuglekassene! Send oss noen ord om hvor kassa di er hengt opp, og om noen har flyttet inn. Bruk adressen info@feiring.info.

Høye bankelyder da 13 unger og noen foreldre snekra fuglekasser på Feiring sag.
Celine får god veiledning fra en ekte sagbruker, Lars Skånsar.
Mange fine, innflytningsklare boliger til bygdas småfugler.