Feiring Jernverks Venner inviterer til dugnad 3. og 4.mai, og 24. og 25.mai.

Som dere alle sammen er kjent med skal Carsten Ankers bolig og representasjonssted på Kristenkollen i Feiring Jernverk åpnes etter gjenreisning. Det hele skjer den 8. juni 2013, og åpningen foretas av stortingspresident Dag Terje Andersen. Åpningen markerer starten på det nasjonale grunnlovsjubileet i Norge.

Arrangementet er åpent for alle og det forventes mange tilreisende til Feiring og Jernverket denne dagen. Lysthuset, som bygget benevnes som i det daglige, nærmer seg nå den stand det skal være i, til åpningen. Etter en byggeperiode har alle eiendommer behov for opprydding til innvielsesfesten! Byggeplassen på Kristenkollen er ikke noe unntak i så måte.

Lysthuset
Lysthuset i en tidligere byggefase. Nå begynner det å nærme seg åpningsklart. Bli med på innspurten!

Venneforeningen har behov for dugnadshjelp til oppryddingsarbeidet og klargjøring av arealet rundt huset til åpningen. Arbeidet består i det vesentlige i fjerning av byggefavfall samt generell pynting av området rundt bygget. Alt som blir ryddet skal legges i container for bortkjøring. Vi håper du vil være med på siste innspurten før den store dagen!

Den enkelte bes om ta med seg rive, spade eller ryddesaks. Vi må i tillegg ha noen trillebårer til transport inn i containeren. De som skal ta med trillebår, vil bli kontaktet særskilt.

Det antas at «arbeidsdagene» vil være 4 – 5 timer fra kl. 10.00. Ta med mat. Vi parkerer på parkeringsplassene nedenfor Eftasmyra.

Tilbakemelding om hvilken dag som passer sendes på mail eller sms til: lars_skaansar@hotmail.com, mob tlf 91670867, eller asbj-ner@online.no, mob tlf 90152299.

Velkommen til dugnad!