Også i år arrangerer oppvekstdepartementet UngKunst i forbindelse med midtsommerfesten Moro ved Mjøsa. UngKunst inviterer bygdas barn og unge til å utforske sine kunstneriske evner innenfor tegning, maling og foto. UngKunst arrangeres som en innsendingskonkurranse, hvor bidragene vurderes av en jury og det beste bidraget i hver kategori premieres. Alle bidrag stilles ut under midtsommerfesten Moro ved Mjøsa som arrangeres 21.-23.juni.

For å sette de unge i gang vil fritids-/ungdomsklubben arrangere temakvelder med UngKunst som tema. Den første blir arrangert 24.mai, da er det ungdomsklubb og temaet er portrettfotografi. Da kommer hobbyfotograf Inger-Marit Østby fra Toten og gir en innføring i bruk av kamera og hvordan ta gode portretter. Ta med kamera!

Fredag 31.mai er det fritidsklubben (mellomtrinnet) sin tur. Da blir det malerkurs hvor Mette Myhrer, kunst-og håndverkslæreren på Feiring skole, har regien.

ungkunst2010-2
Fra UngKunst 2012