FAU og foresatte i 5.,6. og 7.trinn ønsker velkommen til tradisjonell 17.maifeiring i Feiring!

17.mai på Fløygir

 

Se bilder fra 17.mai-feiringa i fjor

 

Dørene åpnes på Fløygir kl 11.00. Her er det muligheter for kjøp av kaffe, kaker, mat og drikke, og til å slå av en prat i påvente av toget.

 

Toget går fra skolen, ned ved kommunelokalet, videre fylkesvei 33 og opp Kjerkelinna til kjerka.

 

Som tidligere år går u-trinnet først, deretter 1. trinn, 2. trinn osv, før barnehagene danner en lystig baktropp.

 

Klassekontaktene har ansvaret for å gå med ”sine klasser” i toget. Vi oppfordrer også alle andre til å delta i toget og bli med opp til kjerka.

 

Vi takker Viken musikkorps for at de nok en gang stiller opp.

 

PROGRAM FOR DAGEN

1145 Samling ved skolen. Kort velkomst ved 17. mai komitèen

 

1200 Tale

 

1215 Barnetoget går fra skolen ned ved kommunelokalet, videre fylkesvei 33 og opp Kjerkelinna til kjerka. Viken musikkorps spiller.

 

Ca 1300 Gudstjeneste i Feiring kirke

 

Ca 1345 Program Fløygir: * Sang 1. og 2. trinn * Tale for dagen ved elever fra 8. trinn * Leker * Bunadvisning * Utlodning