For noen dager siden ble det funnet et gullarmbånd på stien langs Mjøsa fra Årneslandet. Armbåndet ble funnet av en pårørende fra Feiringklinikken, men det lyktes henne ikke å finne eieren blant de som oppholdt seg der, så nå lurer hun på om kanskje noen fra bygda har mistet det? Ta i så fall kontakt med Eva Bjerke Brodshaug, så formidler hun kontakt til finneren hvis beskrivelsen av armbåndet stemmer med det som er funnet.