Feiringregjeringa er svært engasjert i saken om en eventuell nedleggelse av Feiringklinikken, og sendte i forrige uke ut et brev til alle lokal- og fylkeslag i LHL for å bekjentgjøre sitt syn på saken. Brevet inneholder utfyllende argumentasjon for hvorfor Feiringregjeringa mener et nytt storsykehus ikke vil tjene pasientene eller være noe nyttig tilskudd til helsetilbudet i landet. – Vi mener LHLs markedsføring av prosjektet er villedende og mangelfull, og at kritiske røster må på banen, sier Feiringminister Mette K. Limbodal.

Ei arbeidsgruppe nedsatt av Feiringregjeringa har tatt for seg alle LHLs argumenter for bygging av et nytt storsykehus, og tilbakeviser dem i tur og orden, blant annet med støtte i grundige forskningsresultater. Dette er sammenfattet i et hefte som nå altså sendes ut til 279 lokallag og 11 fylkeslag i landet, i tillegg til sentralstyremedlemmer. -Hvis medlemmene i LHL skal få mulighet til å sette seg skikkelig inn i denne saken, er det viktig at noen kommer med motargumenter slik at de kan ta reell stilling når saken kommer opp på landsmøtet i oktober, sier Limbodal, som også kan fortelle at de allerede har fått mye positiv tilbakemelding på brevet. -Mange ønsker å dele heftet med alle sine medlemmer. Vi har derfor sendt det ut via e-post til lokallagslederne slik at de kan trykke opp heftet i ønsket antall, sier Limbodal.

Arbeidsgruppa har opprettet en egen nettside, bevarfeiringklinikken.no, hvor man kan lese motargumentene og bli med i aksjonen for bevaring av Feiringklinikken via Facebook.

Feiringregjeringa har brukt mye krefter på Feiringklinikken dette året. Her er ministrene samlet til rådsmøte hos sekretær Irene Bjørndal.