EUB skriver i avisen 5.juni at Feiringregjeringa beskylder Frode Jahren/LHL-ledelsen for løgn. Det er journalistens ord.

-Vi har ikke brukt ordet løgn, men vi har sagt at vi mener LHL-ledelsen er uredelig når den gang på gang omtaler prosjektet som vedtatt, når det ikke er det, sier Feiringminister Mette K.Limbodal.

Videre påpekes det i brevet at informasjonen fra LHL-ledelsen er ensidig og mangelfull, og at ledelsen har opptrådt uryddig og kritikkverdig i iveren etter å få realisert planene om et Gardermoen-sykehus.

Les brevet til LHLs lokallag her: LHL_brev

Lenker:

Aksjonsgruppa Bevar Feiringklinikken

LHL beskyldes for løgn (EUB 5.6.13)

frodejahren_terjehermansen
Generalsekretær i LHL, Frode Jahren. Foto: Terje Hermansen/EUB