Vi gjengir her leserbrevet som sto på trykk i EUB i dag, signert Feiringregjeringa og Aksjonsgruppa for Feiringklinikken.

Bevar Feiringklinikken i Feiring

Vi viser til artikkel i EUB lørdag 8 juni. Vi ønsker med dette å bidra til å holde debatten på et saklig nivå samtidig som vi presiserer vårt ståsted.

Feiringregjeringa er en grasrotorganisasjon og har som målsetting å arbeide for trivsel og utvikling i Feiring. Vi er engasjert i saken om Feiringklinikkens framtid, fordi vi mener pasienter og LHL som organisasjon er best tjent med at sykehuset blir liggende der det alltid har ligget – i Feiring. Vi har derfor valgt å være kompromissløse i kampen for å bevare klinikken i Feiring, framfor å gå i dialog med LHL om hva lokalene kan brukes til ved eventuell nedleggelse.

Vi mener LHL har gitt ensidig og mangelfull informasjon om planene for sitt nye sykehus på Gardermoen. Vi mener det er behov for kritiske røster som tør stille spørsmål ved argumentene som presenteres av LHL. Vi har lagt ned mye arbeid i å innhente informasjon fra blant annet relevante forskningsarbeider, undersøkelser, stortingsmeldinger, LHL, medisinsk ekspertise og fagfolk innen sykehusbygging. Dette for å være en motvekt til LHLs informasjon. Med bakgrunn i den informasjon vi har innhentet, argumenterer vi for at verken LHL som organisasjon eller pasientene er tjent med prosjektet.

Vår informasjon er sendt ut til alle LHLs lokal- og fylkeslag, for at de skal kunne ta en bedre, mer kvalifisert avgjørelse om prosjektet. Informasjonen ligger også åpent tilgjengelig på www.bevarfeiringklinikken.no.

I det utsendte brevet stiller vi oss blant annet kritiske til argumentet om at Feiring ligger usentralt. Med dagens vegstandard, som nå er vedtatt utbedret, tar det 19 minutter lengre tid å kjøre til Feiring enn til tomta som LHL nå har pekt ut ved Gardermoen. Alle de andre sykehusene på det sentrale Østlandet ligger lengre unna hovedflyplassen, uten at det har vært et tema.

Vi i Feiring har levd med hjertepasienter og deres pårørende tett på oss i 25 år. Vi vet at mange har fått et nytt liv ved Feiringklinikken. Vi vet at mange setter stor pris på de naturskjønne omgivelsene; på utsikten og turene langs Mjøsa, turer på skogstier, på fredelige og rolige omgivelser med frisk luft. Kvaliteter som ikke bare er et ekstra pluss, men som også anses som viktig for rehabiliteringen av denne pasientgruppa.

Inntil LHLs landsmøte, og endelig avgjørelse om saken den 5. oktober, vil Feiringregjeringa fortsette kampen for å beholde Eidsvolls største private arbeidsplass. For Feirings skyld, for kommunens skyld, for arbeidsplassenes skyld, men først og fremst for pasientenes skyld.

 

Feiringregjeringa / Aksjonsgruppa for Feiringklinikken

Mette K. Limbodal og Torbjørn Ellingsen