Elevrådet ved Feiring skole har fått innvilget 36500 kroner til skaterampe. Midlene kommer fra Sparebankstiftelsen DNB. -En slik rampe vil være med og skape aktivtivitet i skolegården både i og utefor skoletiden, sier Tone Mette Wang, som har søkt og fått innvilget penger på vegne av elevrådet. Sammen med oppsparte midler i elevrådet har pengene fra stiftelsen nå gjort ei skaterampe mulig.

Nabovarsler ble innhentet i vinter, og Arnfinn Hjell har gravd og planert der rampa nå står. Vaktmestre ved skolen, Egil Jacobsen og Terje Dahl, har sammen med skateproff «Jay», Jan-Thore Nilsen fra Norgesrampen, gjorde en kjempeinnsats med å sette opp storebrorrampa. Nå er den endelig på plass, og elevene kan glede seg over muligheten for å drive en ny aktivitet på skoleområdet.

Tone Mette vil gjerne takke alle som har bidratt i prosjektet, og ønsker alle velkommen til å teste ut skaterampa.

Rampe under oppføring!
Spente unger som gleder seg til rampa står ferdig. Er Norges nye skatemester blant dem?
Kevin Langløkken Aasen og Kim Erik Frydenlund gleder seg å skate i sommer. Her med skateproff "Jay" og vaktmester Terje Dahl.

Alle foto: Tone Mette Wang.