Besøkstallene på feiring.info har gått jevnt oppover for hvert år som har gått siden oppstarten i 2007. I år ser det ut til at vi når nye høyder. Det første halvåret av 2013 har vi i snitt hatt 6277 besøk på sida hver måned. 2057 av disse er såkalte unike brukere, dvs. at over 2000 ulike personer besøker sidene våre hver måned. Aller størst økning har vi hatt i juni 2013, med 7500 besøkende og over 3000 unike brukere. Redaktør for feiring.info, Lisa Brodshaug, forteller at juni alltid er en måned som peker seg ut pga høyt aktivitetsnivå med f.eks Moro ved Mjøsa og Mjøsa Rundt. – I år hadde vi i tillegg åpningen av Lysthuset, samt at Feiringregjeringas engasjement for Feiringklinikken også gjorde sitt til at vi nådde ut til et publikum langt utover det vi pleier, sier Brodshaug.

Bruken av Facebook for å promotere saker, er nok en viktig forklaring på hvorfor antallet besøkende har steget markant de to siste årene, mener hun.

De fleste brukerne kommer naturlig nok fra vår egen kommune. Landsoversikten viser at vi også har besøkende fra USA og Danmark. 28 prosent av våre lesere logger seg på fra Oslo, mens vi også har en god del besøkende fra Hamar, Ullensaker og Skedsmo.

Det er PR-departementet i Feiringregjeringa som har ansvar for drift og innhold på feiring.info.