Ved skolestart i fjor kunne vi melde om elevrekord ved Feiring skole med 112 elever. Rekorden fikk stå i nøyaktig ett år. I dag ble nemlig 114 elever ønsket velkommen til skolestart ved Feiring skole, deriblant 10 spente førsteklassinger.

Patrick, Andreas, Heine, Håvard og Eirik er blant årets spente førsteklassinger ved Feiring skole.

-Det er svært gledelig at elevtallet øker. Dette speiler ei bygd i vekst og blomstring, sier Feiringminister Mette K. Limbodal.

Skolen er en fådelt 1.-10-skole som nå har 52 elever på småtrinnet, 33 elever på mellomtrinnet og 29 elever på ungdomstrinnet. Lærerstaben holder seg stabil, og skolen går inn i det nye skoleåret med 13 faglærte lærere og fire assistenter. Nylig var gjengen samlet til seminar på Hoel Gård på Nes. – En produktiv og inspirerende dag som gjør at vi går løs på nytt skoleår med ny giv og masse energi, sier assisterende rektor Hanne Jevnaker.

Lærere og assistenter ved Feiring skole og SFO skoleåret 2013/14:

Anne Olsby, Marte Myrvang Andersen, Gro Fallet Haugli, Tonje Haukner, Bente Vian Lexberg, Mary Trondsen, Per Hall Hansen, Morten F. Haugli, Ole Martin Hagen, Inger Elin Bjørnstad, Mette Myhrer og Rosa Stensvold. Assisterende rektor Hanne Jevnaker underviser også.

Rektor er Vibeke Melby, og leder for SFO er Tone Fagerheim. Assistenter (SFO/skole) er Elsa Bjørnstad, Ingar Midtskogen, Ivar Langgård og Mari Smestad.

skolestart
114 elever og mange foreldre og søsken møtte opp til første skoledag 15.august.