Når LHL nå utreder muligheten for et storsykehus på Gardermoen sier de farvel til et sykehus i rolige og grønne omgivelser ved Mjøsas bredd og sier ja til pukkverk, flystøy og 56400 kjøretøy i døgnet. Når tredje rullebane blir en realitet ved Oslo Lufthavn, vil LHLs nye sykehus ligge 2 km fra rullebanen og dermed havne i randsonen for gul støysone.

-Vi kan ikke fatte og begripe at LHL-ledelsen mener dette er et egnet sted for hjerte-og lungesyke pasienter, sier Feiringminister Mette K. Limbodal.

Aksjonsgruppa Bevar Feiringklinikken har innhentet informasjon om trafikken rundt tomta som LHL mener er «et kinderegg» (Pressemelding fra LHL 5.6.13). I følge tall fra Statens vegvesen (2011) passerer 37 300 biler og vogntog i døgnet på veiene som omkranser LHL-tomta. Av disse er over 7000 vogntog og større kjøretøy.

Bildet under viser Feiringklinikkens nåværende beliggenhet satt opp mot tomta som LHL-ledelsen mener skal gi hjerte-og lungesyke et enda bedre tilbud enn de har i dag. Den nye tomta grenser til E6 i vest, fylkesveg 174 i sør og fylkesvei 454 i øst. De røde og gule områdene langs veiene viser at støysonene strekker seg langt innover tomta.

Les mer på Aksjonsgruppa Bevar Feiringklinikken sin nettside

Bølgeskvulp eller trailersus? Bildet viser Feiringklinikkens nåværende beliggenhet (til venstre) sammenlignet med den nye tomta som LHL har pekt ut.

Det lilla feltet på kartet til høyre viser Nordbytjernet, området som LHL-ledelsen omtaler som «en perle i vårt rehabiliteringstilbud». For å komme dit må pasienten krysse en sterkt trafikkert veg og gå en avstand som de fleste kolspasienter vil ha store problemer med å tilbakelegge.

Feiringregjeringa og Aksjonsgruppa har tidligere i år sendt ut brev til alle landets fylkes-og lokallag av LHL hvor de presenterer argumenter mot LHLs planer. I disse dager sendes en e-post til de samme lagene, hvor våre nye funn rundt trafikkstøyen presenteres.

-Vi håper alle som skal være med å ta en avgjørelse 5.oktober setter seg grundig inn i saken, sier Feiringminister Mette K. Limbodal.

I bresjen for kampen mot LHLs planer om et storsykehus på Gardermoen: f.v PR-minister Ketil Blinge, Feiringminister Mette K. Limbodal og leder for Aksjonsgruppa Bevar Feiringklinikken, Torbjørn Ellingsen.
arneslandet
Feiringklinikken ligger rett ved det kommunale friluftsområdet Årneslandet, som er mye brukt av pasienter og pårørende til trening og rekreasjon.