Det ble stor suksess for fritids-og ungdomsklubben forrige sesong, og oppvekstdepartementet har nå besluttet å videreføre klubbtilbudet i høst.

Fritidsklubben er et tilbud for mellomtrinnet, og møtes annenhver fredag i partallsuker. Første kveld er 23.august. Ungdomskafeen er et tilbud til ungdomstrinn og videregåendeelever, og møtes annenhver fredag i oddetallsuker, med oppstart 30.august. Klubben holder til på Fløygir, hvor May holder åpen kafé.

-Vi er opptatt av å lytte til ungdommenes meninger og ideer. Disse to første kveldene ønsker vi derfor å ta dem med på en evaluering av forrige sesong, og få innspill til hvordan vi kan gjøre klubben til et ålreit sted å være, sier oppvekstminister Eirin Skålerud Leontin.

quiz_ungdomsklubben
Populært med quiz på ungdomsklubben i fjor.
Ungdomsklubben
Njål Kristoffer og tohjulingen omkranset av jentene på ungdomsklubben: Rebekka, Emma, Ylva, Ragnhild, Guro, Kirsti, Kamilla og Anna.