Samtidig med Stortingsvalget 8. og 9. september er det også valg i Feiring menighetsråd.

Feiring menighetsråd er med på en prøveordning, der det vil si at vi har valg annet hvert år, og halve rådet byttes. Så man sitter uansett 4 år når man blir valgt. Dette skjer bare i 10 % av menighetene i Norge. Det blir derfor ikke sendt ut valgkort, og du må i stedet framvise legitimasjon.

Du kan stemme på Fløygir:

  • 8. sept. kl 16.00- 20.00
  • 9. sept. kl 10.00- 20.00

Det er mulighet for å forhåndsstemme på Breidablikk (kirkekontoret) i Eidsvoll hver mandag-fredag kl. 09.00-15.00 t.o.m. 6. sept.

Du kan sjekke om du står i manntallet ved å ringe kirkekontoret: 63965220

 

Kåre Limbodal, Åshild Irene Stefferud Flatmo og Maren Erstad er ikke på valg i år. Heidi Hansen, Hanne Jevnaker og Knut Magne Torgunrud er på valg, og sistnevnte har tatt gjenvalg.

Det kan velges blant følgende kandidater:

* KINE RITA VOLLE

* KNUT MAGNE TORGUNRUD

* KJELLRUN ELLINOR WOLLVIK

* BENTE RØSET

* KARI HELENE WILLERUD FLESVIK

* DAVID BJØRNSTAD

* ELSA ANNIE BJØRNSTAD

* HELGE BLAKER

* GERD-HELEN BERGLY

Bilder av kandidater valg 2013