Torsdag 19. september kl. 18.00 -20.30 har du muligheten til å prøve motorsykkelsporten trial (elektrisk sykkel), ved Feiring skole. Trial er en motorsykkelidrett som går ut på å kjøre i kupert terreng uten å sette føttene i bakken. Dette er en idrett som gir god trening for balanse, koordinasjon og utholdenhet, samt skjerper konsentrasjonen. Tilbudet gjelder barn fra 1.-5. klasse, jenter som gutter. Da vi kun har en sykkel for utlån, legges det også opp til alternative aktiviteter. Ta gjerne med tråsykkel!

Sykkel, hjelm og ryggskinne lånes ut av Feiring Motorklubb. Føreren må selv ta med hansker og støvler som beskytter ankler og legger. Utøvere under 16 år må ha med seg en voksen, og for å kjøre, må du kjøpe introduksjonslisens (endags-lisens) til kr 180,- eller rekrutteringslisens (gjelder et kalenderår) til kr 350,-. Om interessen er stor, legger vi opp til flere trialtreninger i høst (torsdager).

Det er ønskelig med tilbakemelding på deltakelse! Kontakt Heidi Aasen på tlf. 413 35 558.

feiringmotorklubb_logo