Nylig reiste en gjeng fornøyde rehabiliteringspasienter hjem etter et fire ukers opphold på Feiringklinikken. De er samstemte i sin dom: Feiringklinikken er et suverent sted å være når kroppen skal trenes opp igjen. -Det gir sjelefred å være her, sier deltager Tove Selander Moi fra Kristiansand.

De 11 rehab-erne kommer fra ulike steder i landet, og har det til felles at de har gjort et inngrep i tilknytning til hjertet. Stemningen i gruppa er livlig, og minner mest om en gjeng leirskoledeltagere. De får ikke fullrost opplegget ved Feiringklinikken. -Her ble vi godt mottatt da vi kom, vi er blitt lyttet til og har fått et profesjonelt opplegg tilpasset den enkelte, sier Selander Moi. Hun roser de små forholdene på klinikken, og forteller om samhold og trygghet, om bading i Mjøsa og flotte turer i naturen. -Dette har utvilsomt hatt positiv innvirkning på helsa vår, sier hun. For oss har det bare vært positivt å være på et mindre sted. Hadde vi vært i nærheten av en by, ville folk ha gått hver til sitt når dagens opplegg var over. Her sitter vi og koser oss sammen og skravler til langt på kveld.

Deltagerne trekker også fram nærheten til naturen og turmulighetene som finnes. -Det er ikke til å forstå at de vil legge ned dette tilbudet og flytte det til Gardermoen, sier Audun Hansen. Rehab-kollega Erik Asker er enig. -Å være her er balsam for sjelen.

rehab
Denne gjengen med rehabere er samstemte: Ikke legg ned Feiringklinikken! Bak f.v: Erik Asker, Kjell Johnny Haugen, Frode Kibsgaard Larsen, Jørgen Tysseland. Foran f.v: Bjørn Johnsen, Tove Luci, Hege Olavsen, Tove Selander Moi, Audun Hansen, Elin Gylder og Ola Lie.