Velkommen til Sau og Skau i Feiring!

Ordfører Einar Madsen får æren av å åpne den femte Sau og skau i Feiring, lørdag 28. september.

Sau og skau er et familiearrangement hvor dere får bli bedre kjent med sauen og skauen, to viktige næringer innen landbruk i Feiring. Arrangementet trekker stadig flere publikummere, og i fjor var over 300 små og store innom Fløygirplassen i løpet av dagen. Et av fjorårets store høydepunkt for de minste var sauebukken Brutus med trekkvogn.

-Vi håper sauebukken Brutus er like tålmodig i år. Han er innstilt på å gi unga en spesiell opplevelse, ved å dra dem rundt på en kjøretur i vogna si i år også, sier Mina Stenberg Sjuve, som er en av initiativtakerne til arrangementet.

Les om Sau og skau 2012 her!

Som tidligere legges det opp til å gi innblikk i ulike aktiviteter knyttet til skogbruk og dyrehold. Det blir blant annet traktor- og maskinutstilling, toving av saueull, klipping av sau, spinning, sauegjeting med hund, oppsetting av skigard og kløyving av ski, staurbæring for barn, hopping i høyet og «mekke-verksted». Nytt av året er øksekasting på blink. Og så blir det selvsagt salg av fårikål, med kjøtt fra bygdas egne ullkledte.

Jordbruk, skogbruk og dyrehold har tradisjonelt vært viktige næringsveger i Feiring. Men som i de fleste andre landbruksbygder, livnærer stadig færre seg fullt og helt av dette. I Feiring øker antall deltidsbruk, og det er kun en gård med melkeproduksjon igjen. Griseproduksjon er så godt som forsvunnet. Sau og skogbruk er nå de dominerende næringer innen landbruket i Feiring.

sau og skau
Moro med hopping i høyet!

-Vi ønsker at Sau og skau skal være en aktivitetsdag for hele familien, sier Jan Kristen Brodshaug. Vi ønsker å sette fokus på hvordan jord- og skogbruk har betydning for bygda, og gi folk en lærerik og sosial bygdedag, sier han.

Bak arrangementet står Feiring sau og geit, Feiring landbruksforening og Feiring skogeierlag.

Arrangementet er åpent mellom 11.00 og 16.00. Gratis inngang.

For mer informasjon om arrangementet Sau og skau, kontakt Jan Kristen Brodshaug, tlf 90552593

 

sau og skau banner

Sau og skau logo