Under LHLs ekstraordinære landsmøte lørdag 5.oktober stemte delegatene for bygging av et nytt storsykehus på Gardermoen. Byggeplanene vil medføre nedleggelse av Glittreklinikken i Nittedal og Feiringklinikken i Feiring.

-Dette er et tap for Feiring, men først og fremst er dette et tap for framtidige pasienter og for LHL som organisasjon,  sier Feiringminister Mette K.Limbodal. -Feiring er i vekst, og vi har mange ressurser å spille på. Vi er overbevist om at Feiring som bygd skal komme seg gjennom dette.

Feiringregjeringa har siden saken ble kjent, kjempet med nebb og klør for å beholde klinikken i bygda. -Når landsmøtet nå har valgt å applaudere LHL-ledelsens planer, forholder vi oss selvsagt til det, men vi minner om at prosjektet fortsatt mangler holdbare kostnadskalkyler. Derfor kan vi ikke med sikkerhet si at sykehuset blir bygd, sier Feiringministeren.

mette_apentmote
-Vi skal klare oss, sier Feiringminister Mette K.Limbodal. Her i forkant av et åpent møte som Feiringregjeringa arrangerte i vår. Foto: EUB

Feiringregjeringa og den oppnevnte aksjonsgruppa har drevet nettside, skrevet leserinnlegg, vært aktive gjennom sosiale medier, arrangert åpne møter, sendt brev og e-poster til LHLs lag og foreninger og jobbet med å få sakene ut i media. I tillegg er et betydelig arbeid lagt ned i å sette seg grundig inn i saken.

-Det har vært viktig for oss å nyansere informasjonen som har kommet fra LHL-ledelsen, sier Limbodal. -Våre argumenter er forankret i forskning og hos kompetente kilder, og vi har prøvd å luke bort uriktige påstander i debatten, som at Feiringklinikken ligger usentralt for pasientene, og at det er synergieffekter ved å slå hjerte- og lungevirksomhet sammen sier hun.

Hun er overveldet over den massive støtten som har kommet fra folk over hele landet. Facebooksiden «Bevar Feiringklinikken» har over 1500 følgere og har vært et forum for lufting av frustrasjon og for oppmuntrende ord, særlig fra tidligere pasienter og pårørende. -Hadde det vært opp til pasientene å bestemme, ville nok tilbudet ved Feiringklinikken bestått, sier Limbodal.

Hva som skjer med Feiringklinikkens lokaler, er uvisst. LHL-ledelsen har to alternativer på bordet: Salg, eller drift av videregående skole etter modell av Krokeide yrkesskole. Men først er det «business av usual» i fire år framover. Mange pasienter og pårørende skal derfor fortsatt få oppleve ro, frisk luft og unik forpleining ved Feiringklinikken før det er kroken på døra i 2017. Hvis det går som LHL-ledelsen tror.

Samleside: Bevar Feiringklinikken – i Feiring