Unikt samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og Feiring skole ble avrundet med eksamen og festmiddag.

Onsdag 25.september var en spennende og høytidelig dag ved Feiring skole. Alle ansatte la fram sine siste forskningsprosjekter med kollegaer og tre høgskolelektorer som tilhørere. Ansatte ved Feiring skole og SFO har siden høst 2010 vært desentraliserte studenter ved HiOA. Etter avlagte eksamener onsdag, har staben ved Feiring skole og SFO samlet tatt 630 studiepoeng på tre år! Oversatt betyr dette mye læring for den enkelte ansatte og for skolen som organisasjon.

Forsker på egen praksis

Høgskolekursene de ansatte har gjennomført har tittelen Yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU). De ansatte har gjennomført tre slike kurs. Rektor Vibeke Melby kan fortelle at hun erfarer at denne type utviklingsarbeid, der den enkelte får forske i egen praksis ut fra selvvalgte problemområder, virker. -Genialiteten i prosjektet ligger i at den enkelte selv identifiserer problemområder i egen praksis, og lærer metoder for å dokumentere og utføre endringsprosesser. På denne måten skjer det en egenutvikling parallelt med at skolen utvikler seg som lærende organisasjon, sier Melby. Hun er også fornøyd med at alle forskningsarbeidene ligger innen for skolens kjerneoppgave læring og går direkte inn i elevenes læringsprosesser.

Høgskolelektor Jan Stålhane deler ut roser og vitnemål til lærerne ved Feiring skole

Stor spennvidde i tema

Høgskolelektor Jan Stålhane var svært fornøyd med prosjektene som ble lagt fram. Prosjekt-temaene spant fra opplevelsesbasert skriveprosess i norsk, kokebok for mat/helse på 3./4. trinn, estetiske fag i en målstyrt skole til system for sunn mat på SFO. -Prosjektene synliggjør all læringen som har skjedd ved skolen, og understreker viktigheten av at alle på arbeidsplassen deltar for å få til et felles løft og en utvikling av felles praksis, sier Stålhane.

Voksne må også lære

Motivasjon, god forankring og læring er noen av fordelene med deltakerstyrte prosjekter.  -En annen fordel med dette prosjektet er at personalgruppa nå fremstår som mye mer samlet, forteller assisterende rektor Hanne Jevnaker. -Vi har hatt mange gode pedagogiske samtaler gjennom prosjektene og har blitt flinkere til å dele kunnskap. Vi har oppdaget at dersom en skole skal utvikle seg som kunnskaps- og læringsorganisasjon, er det essensielt at også den voksne får lære på jobb, sier Jevnaker.

KnutAlfred, Ellen og Jan
Lærernes lærere: Knut Alfred Myren, Ellen Bjerknes og Jan Stålhane fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Lokal festmiddag

Etter framleggene var alle samlet til høytidelig festmiddag på bygdas egen gourmetrestaurant, Hansstuen, der tidligere lærer ved skolen, Marit Sveen, tok i mot. Melby kunne ønske velkommen til middag for å feire at vi har vært flittige studenter i tre år og for å takke høgskolen ved Jan Stålhane, Knut Alfred Myren og Ellen Bjerknes for at de har gitt oss muligheten til å være deltidsstudenter. Jan Stålhane overrakte røde roser og vitnemål til studentene og det var sang og god stemning. Anne Olsby og Gro Haugli takket, på vegne av personalet, for en fantastisk mulighet, for god veiledning og for god individuell og kollektiv læring. Knut Alfred Myren avsluttet en hyggelig middag med en kommentar rett fra hjertet; «Etter å ha vært sammen med dere i dag og hørt dere fortelle om prosjektene deres, vet jeg at jeg ikke har levd forgjeves!»

De to skolelederne i Feiring lovet å videreføre kunnskapen fra HiOA i arbeidet med å utvikle Feiring skole videre. De er også glad for at to av lærerne går i gang med masterstudier, slik at skolen fortsatt skal ha god kontakt med HiOA.