På Feiringtinget 3.november skal det velges nye ministre og arbeidsgrupper i departementene. Valgkomiteen har nå begynt sitt arbeid med å forespørre kandidater til de ulike gruppene. Har du lyst til å være med på å gjøre noe positivt for Feirings omdømme? Vil du bidra til trivsel og bolyst, til utvikling og aktivitet? Meld deg til et verv i Feiringregjeringa! Kanskje har du utdanning, erfaring eller interesse innenfor en eller flere av feltene vi jobber med? Vi trenger mannskap til kultur-, PR-, oppvekst-, finans- og næringsdepartementet. – Det er lov både å foreslå seg sjøl og andre en mener kan ha lyst og mulighet, sier leder i valgkomiteen Tanja Brodshaug. Det kreves ingen spesielle kvalifikasjoner annet enn at man er motivert for å gjøre en innsats for bygda. Forslag til kandidater kan meldes til Tanja på telefon 98266346.

feiringregjeringa
Lisa og Lisa står på stand for Feiringregjeringa under Sau og skau i 2010.