Vår lokale postmann minner oss på følgende: Dersom du har fått ny veg-/gateadresse med husnummer, er det viktig å melde fra til dine forbindelser om riktig adresse. Til forskjell fra tidligere, blir nå mye av posten sortert/ruteklargjort maskinelt, og ikke av lokalkjente. Det er derfor viktig at adressen er korrekt. Feil adresse kan medføre at posten blir returnert.